Cenik zemeljskega plina za male poslovne odjemalce

Osnovna ponudba

Cena zemeljskega plina za male poslovne odjemalce velja od 01.10.2021 do preklica.

Prikazuj ceno v €/kWh: brez DDVz DDV

0,03294 €/kWh brez DDV

Cena ne vsebuje dodatkov k ceni zemeljskega plina predpisanih s strani države ter stroškov in prispevkov za dostop do omrežja.

Cena velja za male poslovne odjemalce v odjemnih skupinah od vključno CDK01 do vključno CDK06.

Dodatki k ceni zemeljskega plina

Prikazuj ceno v €/kWh: brez DDVz DDV

0,00171 €/kWh brez DDV

0,00315 €/kWh brez DDV

0,00099 €/kWh brez DDV