Cenik zemeljskega plina za male poslovne odjemalce

Osnovna ponudba

Cena zemeljskega plina za male poslovne odjemalce velja od 01.01.2022 do preklica.

Prikazuj ceno v €/kWh: brez DDVz DDV

0,07392 €/kWh brez DDV

Cena ne vsebuje dodatkov k ceni zemeljskega plina predpisanih s strani države ter stroškov in prispevkov za dostop do omrežja.

Cena velja za male poslovne odjemalce kategorije odjema od 0 - 100.000 kWh/leto.

Dodatki k ceni zemeljskega plina

Prikazuj ceno v €/kWh: brez DDVz DDV

0,00086 €/kWh brez DDV

0,00315 €/kWh brez DDV

0,00099 €/kWh brez DDV