Spoznajte zemeljski plin

Zemeljski plin se črpa iz vrtin v zemeljsko skorjo tudi do 6.000 metrov globoko in se po ceveh dovaja na površje. Najpogosteje se nahaja v bližini naftnih zalog ali na samostojnih plinskih poljih. Velja za pomemben vir helija, vodika in drugih žlahtnih plinov. 

Energijska vrednost

Energijska vrednost

Povprečna energijska vrednost
zemeljskega plina je:

zgornja kurilna vrednost 10,5817 kWh/Sm3
spodnja kurilna vrednost 9,473 kWh/Sm3

Kakovost zemeljskega plina, je predpisana s sistemskimi obratovalnimi navodili. Kakovost prevzetega zemeljskega plina, se v skladu z zakonodajo večkrat mesečno spremlja na prevzemnem mestu s certifikati o sestavi zemeljskega plina.

Kalorična vrednost zemeljskega plina

Kalorična vrednost zemeljskega plina

Kalorična vrednost zemeljskega plina (KV) je merilo za količino energije, ki se sprosti v obliki toplote pri zgorevanju energenta.

Enota za plinasta goriva je kJ/m3 ter tudi kWh/m3; meri se zgornja (Gross Calorific Value) ali spodnja (Net Calorific Value) kalorična vrednost; zgornja vključuje toploto, nastalo ob kondenziranju vodne pare v dimnih plinih in prehodu v tekočino, za razliko do spodnje, ki tega ne vključuje.

Povprečna zgornja kalorična vrednost zemeljskega plina v Sloveniji znaša 37.968 kJ/Sm3.

Kemijska sestava energenta

Kemijska sestava energenta

Zemeljski plin je najčistejše fosilno gorivo, ki je v čisti obliki brez oblike, barve in vonja. Zaradi varnostnih razlogov se zemeljskem plinu pred distribucijo doda poseben vonj (odorant), ki omogoča, da ga zaznamo in izsledimo, če bi izhajal iz plinskega sistema.

Podrobna kemijska analiza:

Podrobna kemijska analiza:

  • metan ( CH4) 98,2%
  • etan (C2H6) 0,6%
  • drugi ogljikovodiki 0.2%
  • dušik (N2) 0,9%
  • žlahtni plini

Navadno so prisotne v zemeljskem plinu večje količine višjih ogljikovodikov, kot so etan, propan, butan in eten. Pri zgorevanju se sprošča toplota, kot stranska produkta pa nastajata vodna para (H2O) in ogljikov dioksid (CO2). Potrebno je poudariti, da je zemeljski plin v plinovodnem sistemu, ki ga uporabljamo ne vsebuje žveplovih spojin.

Zaloge

Zaloge

Najbolj bogate zaloge zemeljskega plina se nahajajo na Bližnjem vzhodu in v Rusiji, z največjim nahajališčem pa se ponaša država Katar. Strokovnjaki ocenjujejo, da zadoščajo že potrjene zaloge zemeljskega plina ob današnji dinamiki porabe energenta za več kot 50 let.

Sloveniji omogočen dostop do glavnih transportnih poti energenta

Sloveniji omogočen dostop do glavnih transportnih poti energenta

Slovenija ima zanemarljive zaloge zemeljskega plina, vendar ima zagotovljen dostop do vseh za Slovenijo pomembnih transportnih poti plina. Slovenski plinovodni sistem je povezan s sosednjimi plinovodnimi sistemi v Avstriji, Italiji in na Hrvaškem kar zagotavlja zanesljivost dobave plina v Sloveniji. 

Več o transportnih poteh najdete na spletni strani operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina

Prednosti plina

Zemeljski plin vašemu domu ponuja udobje in hkrati zagotavlja prihranek energije ter nižje stroške ogrevanja. Vsestranska uporaba in pozitivne lastnosti bodo pripomogle k toplini vašega doma in ohranjanju čistega okolja.

Zanesljiva dobava

Trenutno znane svetovne zaloge zemeljskega plina zadoščajo za več kot 50 let. Slovenija ima zagotovljen dostop do vseh za nas pomembnih transportnih poti plina. 

Pomembno je vedeti, da so gospodinjski odjemalci uvrščeni v tako imenovano skupino zaščitenih odjemalcev, zato imajo ne glede na ostale okoliščine vedno zagotovljeno zanesljivo dobavo zemeljskega plina (Uredba o zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom).

Konkurenčnost energenta

Konkurenčnost zemeljskega plina se odraža predvsem v energetski učinkovitosti energenta in konkurenčnosti cene. Za sodobne ogrevalne sisteme na zemeljski plin je značilen izredno visok energetski izkoristek (pod določenimi pogoji presega 100%). Vzdrževanje ogrevalnih sistemov pa je enostavnejše in cenejše.

Vsestranska uporabnost

Za zemeljski plin je značilna enostavna in vsestranska uporabnost. V gospodinjstvih se uporablja za ogrevanje, pripravo sanitarne vode ter kuhanje. V industriji ne služi le kot vir energije, temveč tudi kot surovina in pogonsko gorivo v kemijski industriji. Z uporabo toplotnih črpalk na zemeljski plin se uporablja tudi za hlajenje, v napravah za soproizvodnjo toplote in elektrike (SPTE) pa tudi za proizvodnjo električne energije. Zemeljski plin se lahko uporablja v plinskih parnih elektrarnah za proizvodnjo električne energije. 

Most brezoglične družbe

Zemeljski plin je najčistejše fosilno gorivo, ki pri izgorevanju povzroča najmanjše emisije dimnih plinov in najmanjše emisije toplogrednih plinov. Ob pravilni nastavitvi plinskih naprav sta edina stranska produkta, ki nastajata v procesu izgorevanja, ogljikov dioksid in voda.

Prihranek prostora

Pri zemeljskem plinu, ne potrebujete prostora za shranjevanje energenta. Za ogrevalni sistem boste potrebovali malo prostora.

Možnost uporabe

Ogrevanje z zemeljskim plinom je odjemalcu prijazno in ne povzroča težav z zalogami. Ima tudi odličen izkoristek pridobivanja toplote pri izgorevanju.

Za ogrevanje 

Zemeljski plin je energetsko učinkovit in vsestransko uporaben. Za razliko od uporabe drugih energentov zanj ne potrebujemo skladišča, saj dobava poteka po plinovodnem omrežju in je vedno na voljo v zadostnih količinah. Nižje letne stroške ogrevanja omogoča tudi zelo ekonomični sistemi ogrevanja (kondenzacijski kotli) na zemeljski plin.

Kuhanje

Kuhanje z zemeljskim plinom je zelo udobno. 

Prednosti kuhanja z zemeljskim plinom:

  • takojšnja največja moč grelnika
  • veliko in natančno območje regulacije med najmanjšo in največjo močjo kuhanja
  • čisto zgorevanje, ki ne pušča sledi na posodi (ta ne počrni)

Priprava sanitarne vode

Priprava tople sanitarne vode v povprečnem gospodinjstvu predstavlja približno 10% vseh energijskih potreb. Zato velja tudi pri pripravi in porabi tople vode razmišljati o učinkoviti rabi energije. Priporočljivo je, da se odločimo za energent, ki ga uporabljamo v gospodinjstvu tudi za druge namene na primer centralno ogrevanje, kuhanje ipd.Priprava tople sanitarne vode je lahko centralna za večstanovanjski objekt oziroma posamična v vsakem stanovanju.

Ostala uporaba

Zemeljski plin se uporablja v široki potrošnji gospodinjstev, v komercialne namene, v zadnjem času pa je vse pomembnejši element tudi v industriji.V tehnoloških postopkih zemeljski plin uporabljajo kot vir toplote ali kot surovino v proizvodnji.

V avtomobilski industriji so pričeli vzporedno z reševanjem okoljske problematike z zemeljskim plinom nadomeščati druga, za okolje bolj škodljiva pogonska goriva. Na ta način poskušajo prispevati k zmanjšanju toplogrednih plinov. Avtomobili na zemeljski plin so bolj prijazni do okolja, saj proizvajajo veliko manj škodljivih emisij v primerjavi z dizelskimi in bencinskimi vozili. Zemeljski plin se uveljavlja tudi na področju proizvodnje električne energije in sistemov za hlajenje.