Standardi kakovosti

V naši branži je potrebno neprestano izboljševati in dvigati nivo kakovosti izvajanja storitev. Našo kakovost in učinkovitost dokazujemo s certifikati.

Certifikat OHSAS 18001

Gradnja in vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina, distribucija zemeljskega plina ter dobava elektrike. Podjetje ADRIAPLIN d.o.o., ima vzpostavljen in ustrezno vzdrževan sistem vodenja, ki ustreza standardu OHSAS 18001.

Certifikat ISO 14001

Gradnja in vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina, distribucija zemeljskega plina ter dobava elektrike. Podjetje ADRIAPLIN d.o.o., ima vzpostavljen in ustrezno vzdrževan sistem vodenja, ki ustreza standardu ISO 14001.