Kako sam sporočim stanje plinomera

Z vašim rednim sporočanjem stanja plinomera v času popisnega obdobja vam bomo zagotovili obračun zemeljskega plina po dejanski porabi, s čimer se izognete morebitnemu visokemu letnemu poračunu. V kolikor stanja ne prejmemo, vam bomo račun izstavili po obračunskih količinah, ki so določene skladno z Metodologijo ocenjene porabe. Operater distribucijskega sistema opravi odčitavanje plinomera enkrat letno. Skladno s prejetimi podatki vam izstavimo letni poračun.

Kako popišem plinomer

MOJ PLINOMER

Vaš plinomer se nahaja v plinski omarici. Prepoznate ga po tovarniški številki, ki jo najdete na računu za dobavljen zemeljski plin (Plinomer št.).

KAKO POPIŠEM

Pravilno stanje plinomera predstavljajo samo številke na črni podlagi, brez začetnih ničel. Primer: 1106

KDAJ SPOROČIM

Stanje lahko mesečno oddate izključno v času popisnega obdobja, med 26. in zadnjim v mesecu. Sporočeno stanje bo pri obračunu upoštevano kot končno stanje le, če bo sporočeno na zadnji dan v mesecu. Sicer se bo sporočenemu stanju dodalo ocenjeno porabo za dneve do konca meseca.

Kako sporočim stanje plinomera

SMS SPOROČANJE

Pošljite SMS na 041 33 00 00 s ključno besedo STANJE presledek ODJEMNOMESTO presledek STANJE PLINOMERA.
Primer: STANJE 12345678 1106

Nastavite si SMS opomnik za pošiljanje stanja v času popisnega obdobja! Pošljite SMS na 041 33 00 00 s ključno besedo PRIJAVA presledek ODJEMNO MESTO. Primer: PRIJAVA 12345678

UPORABNIŠKI RAČUN

Do uporabniškega računa Moj Adriaplin dostopate preko www.adriaplin.si/moj-adriaplin

Moj Adriaplin vam omogoča tudi:

  • pregled računov in plačil
  • nadzor in primerjavo porabe plina in elektrike
  • urejanje dodatnih storitev in sprememb pogodbenih podatkov
  • nastavitev opomnika za pošiljanje stanj na vaš e-naslov
MOBILNA APLIKACIJA

Mobilno aplikacijo Moj Adriaplin najdete v spletni trgovini z aplikacijami za operacijski sistem vašega pametnega telefona.

PRIJAVA JE ENOSTAVNA!

Za prijavo v Moj Adriaplin uporabite vaše prijavne podatke, ki ste jih prejeli skupaj s pogodbo o dobavi zemeljskega plina. V kolikor ste jih pozabili, nas pokličite na 080 33 00 in ponovno vam jih bomo posredovali na izbran elektronski naslov.

 

Odgovori na najpogostejša vprašanja odjemalcev

Z uporabo nove metodologije, bo določanje količin za obračun zemeljskega plina poenoteno za celotno Slovenijo. Na podlagi poenotenja bo trg veliko lažje deloval. Cilj metodologije je približati ocenjeno porabo zemeljskega plina dejanski porabi.

Z uporabo nove metodologije, bo določanje količin za obračun zemeljskega plina poenoteno za celotno Slovenijo. Na podlagi poenotenja bo trg veliko lažje deloval. Cilj metodologije je približati ocenjeno porabo zemeljskega plina dejanski porabi.

Z uporabo nove metodologije, bo določanje količin za obračun zemeljskega plina poenoteno za celotno Slovenijo. Na podlagi poenotenja bo trg veliko lažje deloval. Cilj metodologije je približati ocenjeno porabo zemeljskega plina dejanski porabi.

Z uporabo nove metodologije, bo določanje količin za obračun zemeljskega plina poenoteno za celotno Slovenijo. Na podlagi poenotenja bo trg veliko lažje deloval. Cilj metodologije je približati ocenjeno porabo zemeljskega plina dejanski porabi.

Z uporabo nove metodologije, bo določanje količin za obračun zemeljskega plina poenoteno za celotno Slovenijo. Na podlagi poenotenja bo trg veliko lažje deloval. Cilj metodologije je približati ocenjeno porabo zemeljskega plina dejanski porabi.

Z uporabo nove metodologije, bo določanje količin za obračun zemeljskega plina poenoteno za celotno Slovenijo. Na podlagi poenotenja bo trg veliko lažje deloval. Cilj metodologije je približati ocenjeno porabo zemeljskega plina dejanski porabi.

Mesečno sporočanje stanja plinomera je zelo priporočljivo. Stanje plinomera nam lahko sporočate mesečno od 26.v mesecu do zadnjega dne v mesecu.

Stanje nam lahko sporočite preko:

  • spletne platformo Moj Adriaplin, ki vam prinaša še mnogo več kot sporočanje stanja plinomera, 
  • SMS sporočila na telefonsko številko 041 33 00 00 s ključno besedo STANJE in pripisom številke odjemnega mesta ter stanja plinomera brez decimalk (med podatki naredite presledek) PRIMER: STANJE 12345678 2512, 
  • brezplačne telefonske številke 080 33 00 vsak delovnik od 8:00 do 16:30. 

V primeru, da stanja s strani odjemalca za obračunsko obdobje ne prejmemo se obračuna ocenjena poraba na podlagi »Metodologije ocenjene porabe«, ki je stopila v veljavo 01.10.2018. Več si lahko preberete na https://adriaplin.si/za-vas-dom/pomoc-uporabnikom/metodologija-ocenjene-porabe-zemeljskega-plina/

Ob koncu meseca decembra vas bo na odjemnem mestu obiskal popisovalec in popisal stanje plinomera.