Družbeno odgovorno ravnanje

Ena naših najpomembnejših vrednost in bistven del našega poslovanja je družbeno odgovorno ravnanje. To odseva naš odnos od okolja in družbe, vpliva na razmerje v ožjem in širšem okolju, kjer poslujemo, ter izboljšuje sedanjost in gradi bolj zeleno prihodnost našega bivanja.

Preverite, katere aktivnosti in projekti zaznamujejo našo družbeno odgovornost ter skozi katere redno prispevamo k razvijanju odgovornosti do narave.

Politika HSE (zdravje, varnost, okolje)

Naše vodilo in hkrati glavni cilj pri poslovanju je zagotavljanje trajnostnega razvoja v vseh skupnostih, kjer poslujemo, prav tako pa tudi varnost in zaščita zdravja vseh zaposlenih.

Več o naši politiki poslovanja in politiki HSE (zdravje, varnost, okolje) lahko odkrijete tukaj.

Očistimo Slovenijo

Očistimo Slovenijo

Zelo spoštujemo navdihujoče in dobronamerne poslovne običaje. Zato tudi s ponosom podpiramo projekte, ki na kakršenkoli način pripomorejo k ohranjanju naravnega okolja, v katerem živimo in ustvarjamo.

Ohranimo slovensko čebelo

Ohranimo slovensko čebelo

Zavedamo se pomena ohranitve in zaščite slovenske kranjske čebele, zato podpiramo mlade slovenske čebelarje in njihovo delo. S tem namenom smo otvorili prvi učni čebelnjak na osnovni šoli Šentrupert nad Laškim.

Darujemo in rešujemo

Darujemo in rešujemo

Z občutkom in mislijo na sočloveka tudi sodelavci našega podjetja darujemo kri ter izražamo solidarnost in pripravljenost pomagati ljudem.

ADRIAPLIN d. o. o.

Podjetje ADRIAPLIN d. o. o., je bilo z namenom distribucije zemeljskega plina v Sloveniji ustanovljeno leta 1994, in sicer pod okriljem svetovne energetske družbe Eni Plenitude. Danes, po več kot četrt stoletja, v podjetju skrbimo za nemoteno distribucijo v 30 slovenskih občinah in dobavo po celotni Sloveniji.