Cenik operaterja distribucijskega sistema

Cenik dostopa do omrežja

Na podlagi Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14) in Akta o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 86/18) končna cena zemeljskega plina vključuje tudi ceno za uporabo omrežij (omrežnina in dodatek k omrežnini). V obsegu pogodbenega dostopa do distribucijskega omrežja operater distribucijskega sistema uporabniku omrežja zaračuna omrežnino.

 • Znesek za distribucijo

  Tarifne postavke so določene v Aktu o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter-Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Mestne občine Ptuj, Občine Vojnik, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore, Občine Šentjur, Občine Gorje, Občine Hrastnik brez Podkraja, Občine Lendava, Občine Ljutomer, Mestne občine Murska Sobota, Občine Ormož, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Radenci, Občine Središče ob Dravi, Občine Zreče in Občine Žalec (Uradni list 86/2018)

 • Znesek za meritve

  Tarifne postavke so določene v Aktu o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter-Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Mestne občine Ptuj, Občine Vojnik, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore, Občine Šentjur, Občine Gorje, Občine Hrastnik brez Podkraja, Občine Lendava, Občine Ljutomer, Mestne občine Murska Sobota, Občine Ormož, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Radenci, Občine Središče ob Dravi, Občine Zreče in Občine Žalec (Uradni list 86/2018)

Cenik PEU

V skladu z 11. členom Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/2014), operater distribucijskega sistema končnemu odjemalcu zaračunava prispevek za energetsko učinkovitost (PEU).

Prikazuj ceno v €/kWh: brez DDVz DDV

0,00080 €/kWh brez DDV

Cenik storitev ADRIAPLIN

 • Cenik storitev Adriaplin ODS

  Tarifne postavke veljajo za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter-Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Mestne občine Ptuj, Občine Vojnik, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore, Občine Šentjur, Občine Gorje, Občine Hrastnik brez Podkraja, Občine Lendava, Občine Ljutomer, Mestne občine Murska Sobota, Občine Ormož, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Radenci, Občine Središče ob Dravi, Občine Zreče in Občine Žalec (soglasje Agencije za energijo št. 211-39/2018-24/464 z dne 17. 12. 2018).;

 • Cenik storitev dobavitelja ADRIAPLIN d.o.o.

  Cenik storitev podjetja Adriaplin d.o.o. kot dobavitelja zemeljskega plina in električne energije na območju Republike Slovenije.;