Sistem za prijavo nepravilnosti in obravnavo prijaviteljev

Spoštovanje zakonskih predpisov, internih pravil in načel, določenih v našem Kodeksu poslovne etike, ima v družbi ADRIAPLIN d.o.o. najvišjo prednost. Uspeh naše družbe temelji na integriteti in skladnosti poslovanja.

Da bi izpolnili te standarde, je pomembno, da smo seznanjeni z morebitnim neustreznim ravnanjem zaposlenih ali zunanjih partnerjev in ga ustavimo. 

Ključni steber našega sistema obravnave prijaviteljev je načelo postopkovne pravičnosti, ki zagotavlja največjo možno zaščito za prijavitelje, vpletene osebe in zaposlene, ki prispevajo k preiskavi prijavljenih nepravilnosti.

Upravljanje neodvisnega, nepristranskega in zaupnega sistema obravnave prijaviteljev v našem imenu izvaja naša matična družba Eni S.p.A., ki je za spodbujanje prijavljanja nepravilnosti in odkrivanje morebitnih nepravilnosti vzpostavila globalni neodvisni, nepristranski in zaupni sistem za prijavo nepravilnosti, ki je dostopen na sledeči povezavi:

Pošlji prijavo