Odjemne skupine CDK

Glede na predviden letni odjem je vsak odjemalec uvrščen v določeno odjemno skupino. Razvrstitev skupin si lahko ogledate v tabeli odjemnih skupin CDK (pretvorbeni faktor 10,769).

ODJEMNA SKUPINA LETNI ODJEM ZEMELJSKEGA PLINA KWH LETNI ODJEM ZAMELJSKEGA PLINA M3
CDK1 0 - 2 000 0 - 186
CDK2 2 001 - 5 000 187- 464
CDK3 5 001 - 15 000 465 - 1.393
CDK4 15 001 - 25 000 1.394 - 2.321
CDK5 25 001 - 50 000 2.322 - 4.643
CDK6 50 001 - 100 000 4.644 - 9.286
CDK7 100 001 - 300 000 9.287 - 27.858
CDK8 300 001 - 800 000 27.859 - 74.287
CDK9 800 001 - 1 300 000 74.288 - 120.717
CDK10 1 300 001 - 2 000 000 120.718 - 185.718
CDK11 2 000 001 - 6 000 000 185.719 - 557.155
CDK12 6 000 001 - 10 000 000 557.156 - 928.591
CDK13 10 000 001 - 50 000 000 928.592 - 4.642.957
CDK14 50 000 001 - 150 000 000 4.642.958 - 13.928.870
CDK15 Nad 150 000 000 Nad 13.928.871