Metodologija ocenjene porabe zemeljskega plina

S 1. 10. 2018 se je na območju celotne Slovenije vzpostavili nov način obračunavanja dobave zemeljskega plina na podlagi Metodologije ocenjene porabe. Metodologija je določena na podlagi določil Uredbe Komisije (EU) št. 312/2014, z dne 26. 3. 2014. Več o novosti, ki jo določa Agencija za energijo, si lahko preberete na spletni strani družbe Plinovodi d.o.o. (Pripravljavec prognoz), ki je operater prenosnega sistema zemeljskega plina.

Odjemna mesta se mesečno ne bodo več popisovala (izvedel se bo samo še enkraten letni popis konec koledarskega leta).

Da bi bile spremembe za vas minimalne, vam priporočamo, da nam stanje plinomera na zadnji dan v mesecu v prihodnje sporočate sami. S popisom si zagotovite točen obračun po dejanski porabi.

Stanje nam lahko sporočite preko:

  • spletne platforme Moj Adriaplin (uporabniški račun in mobilna aplikacija),
  • SMS sporočila na telefonsko številko 041 33 00 00 s ključno besedo STANJE in pripisom številke odjemnega mesta ter stanja plinomera brez decimalk (med podatki naredite presledek). PRIMER: STANJE 12345678 5214,
  • brezplačne telefonske številke 080 33 00 od 8:00 do 16:30.

Odgovori na najpogostejša vprašanja odjemalcev

Z uporabo nove metodologije, bo določanje količin za obračun zemeljskega plina poenoteno za celotno Slovenijo. Na podlagi poenotenja bo trg veliko lažje deloval. Cilj metodologije je približati ocenjeno porabo zemeljskega plina dejanski porabi.

Z uporabo nove metodologije, bo določanje količin za obračun zemeljskega plina poenoteno za celotno Slovenijo. Na podlagi poenotenja bo trg veliko lažje deloval. Cilj metodologije je približati ocenjeno porabo zemeljskega plina dejanski porabi.

Z uporabo nove metodologije, bo določanje količin za obračun zemeljskega plina poenoteno za celotno Slovenijo. Na podlagi poenotenja bo trg veliko lažje deloval. Cilj metodologije je približati ocenjeno porabo zemeljskega plina dejanski porabi.

Z uporabo nove metodologije, bo določanje količin za obračun zemeljskega plina poenoteno za celotno Slovenijo. Na podlagi poenotenja bo trg veliko lažje deloval. Cilj metodologije je približati ocenjeno porabo zemeljskega plina dejanski porabi.

Z uporabo nove metodologije, bo določanje količin za obračun zemeljskega plina poenoteno za celotno Slovenijo. Na podlagi poenotenja bo trg veliko lažje deloval. Cilj metodologije je približati ocenjeno porabo zemeljskega plina dejanski porabi.

Z uporabo nove metodologije, bo določanje količin za obračun zemeljskega plina poenoteno za celotno Slovenijo. Na podlagi poenotenja bo trg veliko lažje deloval. Cilj metodologije je približati ocenjeno porabo zemeljskega plina dejanski porabi.

Mesečno sporočanje stanja plinomera je zelo priporočljivo. Stanje plinomera nam lahko sporočate mesečno od 26.v mesecu do zadnjega dne v mesecu.

Stanje nam lahko sporočite preko:

  • spletne platformo Moj Adriaplin, ki vam prinaša še mnogo več kot sporočanje stanja plinomera, 
  • SMS sporočila na telefonsko številko 041 33 00 00 s ključno besedo STANJE in pripisom številke odjemnega mesta ter stanja plinomera brez decimalk (med podatki naredite presledek) PRIMER: STANJE 12345678 2512, 
  • brezplačne telefonske številke 080 33 00 vsak delovnik od 8:00 do 16:30. 

V primeru, da stanja s strani odjemalca za obračunsko obdobje ne prejmemo se obračuna ocenjena poraba na podlagi »Metodologije ocenjene porabe«, ki je stopila v veljavo 01.10.2018. Več si lahko preberete na https://adriaplin.si/za-vas-dom/pomoc-uporabnikom/metodologija-ocenjene-porabe-zemeljskega-plina/

Ob koncu meseca decembra vas bo na odjemnem mestu obiskal popisovalec in popisal stanje plinomera.