Izvensodno reševanje potrošniških sporov

V skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) (Uradni list RS, št. 81/15), ki ureja izvensodno reševanje sporov med ponudnikom in potrošnikom (gospodinjski odjem), podjetje ADRIAPLIN d.o.o. svojim gospodinjskim odjemalcem sporoča, da lahko v zvezi z domnevnimi kršitvami ponudnika pri izvajanju pogodbenih obveznosti za dostop ali dobavo zemeljskega plina ter za dobavo električne energije vložijo pobudo za začetek postopka izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS).

Podjetje ADRIAPLIN d.o.o. je za izvajalca IRPS, ki sodeluje v postopkih reševanja potrošniških sporov, pooblastilo Evropski center za reševanje sporov, Tomšičeva ulica 6, Ljubljana (telefon: 00386 8 20 56 590, elektronska pošta: info@ecdr.si).

Več informacij v zvezi s postopkom IRPS lahko gospodinjski odjemalci pridobijo na spletni strani www.ecdr.si.