Zemeljski plin z zavezo k družbeni odgovornosti in skrbi za odjemalce.

Združite elektriko in plin v novi ponudbi PREPROSTO SKUPAJ

Metodologija ocenjene porabe

V Sloveniji so se z začetkom oktobra uvedle spremembe, vezane na določanje končnih obračunskih količin zemeljskega plina za ne dnevno merjene odjemalce na podlagi Metodologije ocenjenih porab. Svetujemo vam, da se s spremembami seznanite in mesečno sporočate stanje plinomera.

Združitev podjetij ADRIAPLIN in MESTNI PLINOVODI

Obveščamo vas, da se je podjetju ADRIAPLIN d.o.o. z dnem 08.05.2018 pripojila družba MESTNI PLINOVODI distribucija plina d.o.o., ki zaradi izvedbe pripojitve preneha.

Sklep o vpisu spremembe pri podjetju ADRIAPLIN d.o.o.

Sklep o izbrisu iz sodnega registra družbe Mestni plinovodi d.o.o.

Obvestilo Ajpes

Javni poziv za koriščenje nepovratnih finančnih subvencij

Adriaplin objavlja javni poziv za dodeljevanje nepovratnih finančnih subvencij za investicije v večjo energetsko učinkovitost, in sicer v višini 550 EUR.

Zemeljski plin se splača in poplača

Kjer imajo gospodinjstva možnost priklopa na zemeljski plin, je uporaba zemeljskega plina za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode najbolj ekonomična odločitev. Investicija v vgradnjo plinskega kondenzacijskega kotla je namreč najugodnejša in se najhitreje povrne (v 3 letih).

Brezplačna številka za podporo odjemalcem
Pokličite nas na 080 33 00
V centru za pomoč odjemalcem smo na voljo od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.30.
Intervencijska številka za odpravo težav na omrežju
Pokličite nas na 080 12 17

V primeru okvare na plinovodnem omrežju ADRIAPLIN d.o.o. nas pokličite na intervencijsko številko, ki je dosegljiva 24/7.