Arhiv Cenikov

Cenik operaterja distribucijskega sistema 2020

Postavke omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju, kjer Adriaplin opravlja dejavnost operaterja distribucijskega omrežja za preteklo leto 2020.

Cenik storitev Adriaplin ODS 2020

Postavke storitev ODS veljajo na geografskem območju, kjer Adriaplin opravlja dejavnost operaterja distribucijskega omrežja za preteklo leto 2020

Znesek za meritve 2020

Postavke zneska za meritev veljajo na geografskem območju, kjer Adriaplin opravlja dejavnost operaterja distribucijskega omrežja za preteklo leto 2020