Arhiv Cenikov

Cenik storitev Adriaplin ODS 2021

Postavke storitev ODS veljajo na geografskem območju, kjer Adriaplin opravlja dejavnost operaterja distribucijskega omrežja za preteklo leto 2021

Cenik operaterja distribucijskega sistema 2021

Postavke omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju, kjer Adriaplin opravlja dejavnost operaterja distribucijskega omrežja za preteklo leto 2021

Znesek za meritve 2021

Postavke zneska za meritev veljajo na geografskem območju, kjer Adriaplin opravlja dejavnost operaterja distribucijskega omrežja za preteklo leto 2021