Upravljalec omrežja Kamnik (m/ž)

Obseg dela

Iščemo osebo z izkušnjami, ki bo sposobna po polletnem uvajalnem obdobju prevzeti in v celoti samostojno izvajati in odgovarjati za področje upravljanja omrežja.

Kot član vzdrževalne ekipe v Adriaplinu boste odgovorni za :

 • Izvedba rednega letnega pregleda distribucijskega omrežja in plinskih priključkov v skladu z internimi akti
 • Izvedba plinifikacije novih plinovodnih omrežij in plinskih priključkov s strani odjemalcev
 • Izvajanje del in nalog upravljanja plinskih omrežij v obratovanju pod vodstvom območnega vodje
 • Izvajanje del in nalog v zvezi z rednim vzdrževanjem opreme in inštalacij v obratovanju
 • Redno spremljanje brezhibnosti delovanja merilnih in regulacijskih postaj, kalibracijskih naprav in naprav katodne zaščite.
 • Nadzor pravilnega delovanja regulacijskih in zapiralnih cevi ter njihovih nastavitev v merilno regulacijskih in regulacijskih postajah na območjih vseh koncesij.
 • Izvajanje meritev koncentracij odorantov in tlakov na omrežjih v obratovanju
 • Nadzor nad izvajanjem del pri izrednem investicijskem vzdrževanju in za interventna popravila cevovodov v obratovanju.
 • Izvajanje komercialnih dejavnosti v dogovoru z gospodarstvom (pridobivanje kupcev, sklepanje plinovodnih pogodb in pogodb o dobavi plina, informacijski servis za kupce);   
 • spremljanje izvedenih del izvajalcev na plinovodnih omrežjih
 • Nadzor geodetske zareze plinovodnega omrežja
 • Nadzor nad delovanjem sistemov daljinskega prenosa podatkov z merilno napravo
 • Odčitavanje plinomerov na merilnih mestih v primeru zamenjave dobavitelja zemeljskega plina in prijava porabe na števcu operativnemu centru
 • Letno odčitavanje plinomerov na merilnih mestih
 • Usklajevanje in nadzorovanje izpolnjevanja potrebnih ukrepov varstva pri delu in požarne varnosti
 • Izvajanje zamenjave plinomerov in korektorjev v obratovanju
 • Druge naloge po predpostavljenem regionalnem upravljavcu plinovodnega omrežja

Pričakujemo:

 • srednja poklicna izobrazba tehniške smeri (program smer strojništvo, elektrotehnika ali mehatronika),
 • poznavanje predpisov o varstvu pri delu,
 • Prejšnje delovne izkušnje na tem področju,
 • zaželene izkušnje na področju distribucije zemeljskega plina,
 • poznavanje računalniških programov: WORD, EXCEL in program Navision (zaželeno).

 

Lokacija dela: Kamnik, Slovenija

V kolikor se prepoznate v opisu delovnega mesta, vas prosimo, da uredite prijavo na povezavi "Upravljalec omrežja Kamnik" ali pa nam posredujete svoj življenjepis (CV) na info@adriaplin.si