Teritorialni vodja upravljanja Kamnik (M/Ž)

Obseg dela

Iščemo osebo z izkušnjami, ki bo sposobna po polletnem uvajalnem obdobju prevzeti in v celoti samostojno izvajati in odgovarjati za področje upravljanja.

Kot član vzdrževalne ekipe v Adriaplinu boste odgovorni za :

 • Izvedba priključkov in odklopov na plinovodno omrežje
 • Organizacija in koordinacija vseh del v zvezi z upravljanjem plinskih omrežij na dodeljenem območju upravljanja
 • Nadomeščanje regionalnega vodje drugega območja v izrednih razmerah na zahtevo vodje
 • Izvajanje storitve tehničnega svetovanja končnim kupcem
 • Izvajanje komercialnih dejavnosti na področju upravljanja v skladu s komercialno politiko družbe (pridobivanje kupcev, sklepanje pogodb o plinskih priključkih in pogodb o dobavi plina, informiranje kupcev)
 • Aktivacija novo izvedenih merilnih mest za končne odjemalce
 • Koordinacija in izvajanje intervencijske službe
 • Koordinacija in nadzor del na plinovodnih omrežjih v obratovanju
 • Koordinacija in nadzor nad izvajanjem zaplinjevanja novih plinovodov in plinskih napeljav z naročniki
 • Upravljanje dodeljenih plinskih omrežij
 • Nadzor nad izpolnjevanjem potrebnih ukrepov varnosti pri delu in požarnega varstva
 • Izdaja usmeritev in mnenj po Zakonu o urejanju prostora in Zakonu o graditvi objektov
 • Vodenje registra plinomerov v obratovanju in izvajanje potrebnih ukrepov za redno spremljanje delovanja in kalibracijo plinomerov v skladu z veljavno zakonodajo.
 • Hranjenje arhiva tehnične in druge dokumentacije v zvezi z upravljanjem omrežja
 • Upravljanje skladiščne opreme
 • Udeležba na izobraževanjih, seminarjih in informativnih srečanjih
 • Izvajanje vseh potrebnih ukrepov varnosti pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom pri izvajanju storitev v skladu s politiko varstva pri delu in varstva okolja
 • Ostala dela pod vodstvom vodje

Pričakujemo:

 • delavec z izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ali izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje s področja strojništva, elektrotehnike ali mehatronike,
 • poznavanje predpisov s področja varstva pri delu,
 • predhodne delovne izkušnje na področju distribucije zemeljskega plina,
 • zelo dobro poznavanje računalniških programov: WORD, EXCEL, AUTOCAD; zaželeno je tudi poznavanje programa Navision. 

Lokacija: Kamnik, Slovenija

V kolikor se prepoznate v opisu delovnega mesta, vas prosimo, da uredite prijavo na povezavi "Teritorialni vodja upravljanja Kamnik" ali pa nam posredujete svoj življenjepis (CV) na info@adriaplin.si