ADRIAPLIN d.o.o.

Podjetje ADRIAPLIN d.o.o. je bilo pod okriljem svetovno znane energetske družbe Eni S.p.A. ustanovljeno leta 1994 kot distributer zemeljskega plina v Sloveniji. Danes poleg uvoza in prodaje zemeljskega plina skrbimo za nemoten prenos in distribucijo zemeljskega plina v 29. slovenskih občinah. 

S prodajo zemeljskega plina je podjetje pričelo leta 1997. Velik napredek na področju zanesljivosti oskrbe Slovenije z zemeljskim plinom je bilo doseženo s 1. 1. 2008, saj je podjetje pričelo z dobavo zemeljskega plina iz Italije in tako uradno postalo prvi novi uvoznik zemeljskega plina v Sloveniji.

Letno dobavljamo okoli 115 milijonov kubičnih metrov preko 15.000 odjemalcem in distribuiramo preko 70 milijonov kubičnih metrov zemeljskega plina več kot 20.000 uporabnikom in se tako uvrščamo med največje ter zanesljive dobavitelje zemeljskega plina.

ADRIAPLIN d.o.o. kot operater distribucijskega sistema (ODS) skrbi tudi za gradnjo in razvoj infrastrukture za distribucijo zemeljskega plina v skladu s potrebami uporabnikov. Do danes je bilo zgrajenih že preko 1.100 km plinovodnega omrežja, katerega razvoj in ustrezno vzdrževanje potekata konstantno.

Strukturna ureditev podjetja ADRIAPLIN d.o.o.

Bogata lastniška struktura prinaša številne pozitivne učinke na poslovanje organizacije. Naše družabnike odlikuje izredna kakovost, dolgoletne izkušnje ter mednarodna prepoznavnost na trgu zemeljskega plina.

Večinski lastnik podjetja je svetovno znana energetska družba Eni Plenitude, ki spada v krog 7 največjih energetskih podjetij na svetu. Energetska družba Eni Plenitude, kot eno največjih svetovnih podjetji, zaposluje 79.000 ljudi in deluje v sedemdesetih državah sveta.

Eni Plenitude ima v lasti 51% lastništva, preostali delež si delita še slovenski nacionalni transporter zemeljskega plina Geoplin ter ugledno avstrijsko podjetje ENERGIE STEIERMARK AG. Leta 1999 se je podjetju pripojilo tudi podjetje Slovenski plinovodi.

ADRIAPLIN d.o.o. danes predstavlja najpomembnejše slovensko zasebno podjetje za distribucijo zemeljskega plina, katerega investicije so že presegle 47.000.000 €.

 

Razpršena lastniška struktura nam omogoča

  • zanesljivost zalog zemeljskega plina za nemoteno oskrbo naših uporabnikov,
  • prenos znanja in izkušenj iz razvitih evropskih trgov,
  • visoko tehnično in strokovno usposobljenost zaposlenih,
  • učinkovito upravljanje kriznega managementa,
  • visoko konkurenčnost,
  • visoko finančno stabilnost,
  • dostop do za Slovenijo zelo pomembnih transportnih poti in skladišč v Italiji, Nemčiji, Švici, Avstriji in Belgiji.