Paketi Eni Adriaplin vam omogočajo stalen nadzor nad porabo in stroški kar preko spleta.

Cenik zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce

OSNOVNA PONUDBA

Cena zemeljskega plina velja za gospodinjske odjemalce od 01.05.2021 do preklica.

Cena zemeljskega plina v €/kWh brez DDV
0,02689
Cena zemeljskega plina v €/kWh z DDV
0,03281

Cena ne vsebuje dodatkov k ceni zemeljskega plina predpisanih s strani države ter stroškov in prispevkov za dostop do omrežja.

CENE PAKETOV

Paketi ENi Adriaplin
Cena zemeljskega plina v €/kWh brez DDV
0,02221
Cena zemeljskega plina v €/kWh z DDV
0,02710
Paketi ENi Adriaplin
Cena zemeljskega plina v €/kWh brez DDV
0,02470
Cena zemeljskega plina v €/kWh z DDV
0,03013
Paketi ENi Adriaplin
Cena zemeljskega plina v €/kWh brez DDV
0,02689
Cena zemeljskega plina v €/kWh z DDV
0,03281
Paketi ENi Adriaplin
Cena zemeljskega plina v €/kWh brez DDV
0,02719
Cena zemeljskega plina v €/kWh z DDV
0,03317

Dodatki k ceni zemeljskega plina

Dodatki k ceni
Cena v €/kWh brez DDV
0,00171
Cena v €/kWh z DDV
0,00209
Dodatki k ceni
Cena v €/kWh brez DDV
0,00315
Cena v €/kWh z DDV
0,00384
Dodatki k ceni
Cena v €/kWh brez DDV
0,00099
Cena v €/kWh z DDV
0,00121

Cenik električne energije za gospodinjske odjemalce

OSNOVNA PONUDBA

Cena električne energije velja za gospodinjske odjemalce od 01.10.2018 do preklica.

Cena električne energije v €/kWh brez DDV
0,05988
Cena električne energije v €/kWh z DDV
0,07305
Cena električne energije v €/kWh brez DDV
0,06488
Cena električne energije v €/kWh z DDV
0,07915
Cena električne energije v €/kWh brez DDV
0,03988
Cena električne energije v €/kWh z DDV
0,04865

Cena ne vsebuje dodatkov k ceni električne energije predpisanih s strani države ter stroškov in prispevkov za dostop do omrežja.

Viri za proizvodnjo električne energije za 2019

Dodatki k ceni električne energije

Dodatki k ceni
Cena v €/kWh brez DDV
0,00013
Cena v €/kWh z DDV
0,00016
Dodatki k ceni
Cena v €/kWh brez DDV
0,00080
Cena v €/kWh z DDV
0,00098
Dodatki k ceni
Cena v €/kWh brez DDV
0,00305
Cena v €/kWh z DDV
0,00372

Dodatki k ceni
Cena v €/kW brez DDV
0,73896
Cena v €/kW z DDV
0,90153