Prišlo je do napake.

Prosimo, poskusite z drugačnim iskalnim geslom ali izberite eno izmed spodnjih povezav.

Uporabne informacije za odjemalce

Enostavna razlaga računa za dobavo zemeljskega plina

Račun za dobavo zemeljskega plina je lahko za vsakogar popolnoma jasen, pregleden in razumljiv. Za vas smo pripravili podrobnejšo razlago računa za zemeljski plin.

Preberite več

Sporočanje stanja porabe zemeljskega plina

Mesečno sporočanje stanja plinomera je zelo priporočljivo. Stanje plinomera nam lahko sporočate mesečno od 26. dne do zadnjega dne v tekočem mesecu.

Preberite več

Kako spremenim letno porabo zemeljskega plina

Če menite, da bo na vašem odjemnem mestu prišlo do zmanjšanja ali povečanja porabe zemeljskega plina, nas lahko o tem obvestite do 20. dne v tekočem mesecu.

Preberi več

Postopek zamenjave lastnika pogodbe

Če pride do spremembe lastnika odjemnega mesta, je potrebno z novim lastnikom skleniti novo Pogodbo o dobavi zemeljskega plina za določeno odjemno mesto.

Uredite spremembo