Ceniki zemeljskega plina

Cenik zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce

Cena zemeljskega plina velja za individualne gospodinjske odjemalce od 01.04.2023 do preklica.

 

Prikazuj ceno v €/kWh: brez DDVz DDV

0,06570 €/kWh brez DDV

Cena ne vsebuje dodatkov k ceni zemeljskega plina predpisanih s strani države ter stroškov in prispevkov za dostop do omrežja.

Prikazuj ceno v €/kWh: brez DDVz DDV

0,06570 €/kWh brez DDV

0,06570 €/kWh brez DDV

0,06570 €/kWh brez DDV

0,06570 €/kWh brez DDV

Prikazuj ceno v €/kWh: brez DDVz DDV

0,00086 €/kWh brez DDV

0,00314 €/kWh brez DDV

0,00099 €/kWh brez DDV