Cenik zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce

Spodaj navedeni ceniki za zemeljski plin veljajo za gospodinjske odjemalce od 01.01.2024 do preklica. 

Redni cenik

Redni cenik paketne ponudbe 

Cenik za osnovno oskrbo

Cenik za nadomestno oskrbo