Seznam vlog in dokumentov operaterja distribucijskega omrežja

Zahteva za ponovni priklop plinskega priključka

Izpolnjen obrazec posredujete:

 • po elektronski pošti komunikacija@adriaplin.si (s pripisom »Priklop«),
 • po faksu na številko 01 432 10 93 ali
 • po pošti na naslov ADRIAPLIN d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana

Obrazec za ponovni priklop plinskega priključka

Zahteva za odklop plinskega priključka

Izpolnjen obrazec posredujete:

 • po elektronski pošti komunikacija@adriaplin.si (s pripisom »Odklop«),
 • po faksu na številko 01 432 10 93 ali
 • po pošti na naslov ADRIAPLIN d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana

Obrazec za odklop plinskega priključka

Vloga za izdajo soglasja za priključitev na distribucijsko plinovodno omrežje

Izpolnjen obrazec posredujete:

 • po elektronski pošti info@adriaplin.si (s pripisom »Vloga za izdajo soglasja«),
 • po faksu na številko 01 432 10 93 ali
 • po pošti na naslov ADRIAPLIN d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana

Vloga za izdajo soglasja 

S posredovanje vloge potrjujem seznanitev s Politiko zasebnosti. 

Zahteva za izdajo mnenja

Izpolnjen obrazec posredujete:

 • po elektronski pošti info@adriaplin.si (s pripisom »Zahteva za izdajo mnenja«),
 • po faksu na številko 01 432 10 93 ali
 • po pošti na naslov ADRIAPLIN d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana

Zahteva za izdajo mnenja

Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev

Izpolnjen obrazec posredujete:

 • po elektronski pošti info@adriaplin.si (s pripisom »Zahteva za projektnih in drugih pogojev«),
 • po faksu na številko 01 432 10 93 ali
 • po pošti na naslov ADRIAPLIN d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana

Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev

Zahteva za izdajo mnenja glede skladnosti dopustnih manjših odstopanj s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca

Izpolnjen obrazec posredujete:

 • po elektronski pošti info@adriaplin.si (s pripisom »Zahteva za izdajo mnenja glede skladnosti dopustnih manjših odstopanj s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca«),
 • po faksu na številko 01 432 10 93 ali
 • po pošti na naslov ADRIAPLIN d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana

Zahteva za izdajo mnenja glede skladnosti dopustnih manjših odstopanj s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca

Zahteva za izdajo soglasja za poseg v varovalnem pasu plinovodnega omrežja enostavni objekti

Izpolnjen obrazec posredujete:

 • po elektronski pošti info@adriaplin.si (s pripisom »Zahteva za izdajo soglasja - enostavni objekti«),
 • po faksu na številko 01 432 10 93 ali
 • po pošti na naslov ADRIAPLIN d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana

Zahteva za izdajo soglasja - enostavni objekti

Zahteva za izdajo soglasja za poseg v varovalnem pasu plinovodnega omrežja vzdrževalna dela

Izpolnjen obrazec posredujete:

 • po elektronski pošti info@adriaplin.si (s pripisom »Zahteva za izdajo soglasja - vzdrževalna dela«),
 • po faksu na številko 01 432 10 93 ali
 • po pošti na naslov ADRIAPLIN d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana

Zahteva za izdajo soglasja - vzdrževalna dela

Naročilnica za zakoličbo v varovalnem pasu plinovoda

Podpisano in ožigosano naročilnico lahko pošljete:

 • po elektronski pošti info@adriaplin.si (s pripisom »Zakoličba«) ali
 • po faksu na številko 01 432 10 93 ali 
 • po pošti na naslov ADRIAPLIN d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana

Naročilnica za zakoličbo v varovalnem pasu plinovoda

Naročilnica za nadzor med gradnjo v varovalnem pasu plinovoda

Podpisano in ožigosano naročilnico lahko pošljete:

 • po elektronski pošti info@adriaplin.si (s pripisom »Nadzor«) ali
 • po faksu na številko 01 432 10 93 ali 
 • po pošti na naslov ADRIAPLIN d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana.

Naročilnica za nadzor med gradnjo v varovalnem pasu plinovoda

Zahtevek za posredovanje podatkov o plinovodnem omrežju

Podpisan in ožigosan zahtevek lahko pošljete:

 • po elektronski pošti info@adriaplin.si (s pripisom »Posredovanje podatkov«) ali
 • po faksu na številko 01 432 10 93 ali 
 • po pošti na naslov ADRIAPLIN d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana

Zahtevek za posredovanje podatkov o plinovodnem omrežju

Obrazec "Podatki o plinskih napravah negospodinjskega odjemalca zemeljskega plina"

Podpisan in ožigosan obrazec lahko pošljete:

 • po elektronski pošti info@adriaplin.si (s pripisom »Podatki o plinskih trošilih negospodinjskega odjemalca«) ali
 • po faksu na številko 01 432 10 93 ali 
 • po pošti na naslov ADRIAPLIN d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana

Obrazec_Podatki o plinskih napravah negospodinjskega odjemalca zemeljskega plina