Kdo smo

Adriaplin, družba za distribucijo in dobavo zemeljskega plina.

ADRIAPLIN d.o.o.

Podjetje ADRIAPLIN d.o.o. je bilo pod okriljem energetske družbe Eni Plenitude v Sloveniji ustanovljeno leta 1994. Danes skrbimo za več kot 1.100 kilometrov plinovodnega omrežja in distribucijo zemeljskega plina v 30 slovenskih občin ter se uvrščamo med večje in zanesljivejše dobavitelje zemeljskega plina.

Slovenski distributer in dobavitelj zemeljskega plina in v prihodnost usmerjeno podjetje

Z distribucijo in dobavo zemeljskega plina smo začeli že leta 1994. Izjemen napredek na področju zanesljivosti oskrbe Slovenije z zemeljskim plinom pa smo dosegli z začetkom leta 2008, ko smo začeli v Slovenijo dobavljati lastni zemeljski plin.   

Vsako leto uspešno dobavimo preko 90 milijonov kubičnih metrov zemeljskega plina gospodinjskim, poslovnim in industrijskim odjemalcem, zanesljivo pa ga distribuiramo preko 80 milijonov kubičnih metrov, in sicer več kot 20.000 uporabnikom.  

Ustvarjanje čiste in varne prihodnosti je naše glavno vodilo, zato skrbimo, da so vse naše rešitve v skladu s to filozofijo. Verjamemo namreč, da imajo poleg gradnje in razvoja infrastrukture velik pomen tudi mali koraki, med katere zagotovo sodijo preproste rešitve po meri odjemalcev ter hitra in učinkovita podpora po vseh sodobnih poteh komunikacije. 

Operater distribucijskega sistema

Kot operater distribucijskega sistema (ali krajše ODS) skrbimo za gradnjo, razvoj in vzdrževanje vse potrebne infrastrukture za distribucijo zemeljskega plina v 30 slovenskih občinah. Do danes smo uspešno zgradili že več kot 1.100 kilometrov plinovodnega omrežja.  

Redno skrbimo za dodaten razvoj, posodabljanje in vzdrževanje plinovodnega omrežja, vse inovacije in izboljšave pa so prilagojene potrebam vas – naših uporabnikov. 

Strukturna ureditev podjetja ADRIAPLIN d.o.o.

Smo podjetje z zelo razvejano lastniško strukturo. Ta v naše poslovanje prinaša veliko dobrega, saj vse naše družabnike odlikujejo dolgoletne izkušnje, strokovnost in mednarodna prepoznavnost na področju oskrbe z energijo in energetskih rešitev.

Večinski lastnik (51%) podjetja je družba Eni Plenitude, ki je v lastni energetske družbe Eni S.p.A. in sodi med največja svetovna energetska podjetja na svetu. Družba je s svojim poslovanjem prisotna v več kot 70 državah sveta in skupno zaposluje več kot  70.000 ljudi. 

Družba Eni Plenitude v lasti 51 % našega podjetja, ostala dva družbenika sta podjetje Energie Steiermark AG (38%) in Geoplin d.o.o. (11%). 

Razpršena lastniška struktura nam omogoča:

  • prenos znanja in izkušenj iz najbolj razvitih evropskih trgov,
  • zagotavljanje nemotene dobave zemeljskega plina,
  • visoko tehnično, tehnološko in strokovno usposobljenost naših zaposlenih,
  • učinkovito upravljanje kriznega managementa,
  • visoko konkurenčnost dobave blaga in storitev ter 
  • visoko finančno stabilnost. 

ADRIAPLIN d.o.o., danes predstavlja najpomembnejše slovensko zasebno podjetje, ki skrbi za distribucijo zemeljskega plina, saj so naše investicije v distribucijo zemeljskega plina in razvoj omrežja že krepko presegle 47 milijonov evrov.