Metodologija ocenjene porabe zemeljskega plina

S 1. 10. 2018 se je na območju celotne Slovenije vzpostavili nov način obračunavanja dobave zemeljskega plina na podlagi "Metodologije ocenjene porabe". Metodologija je določena na podlagi določil Uredbe Komisije (EU) št. 312/2014, z dne 26. 3. 2014. Več o novosti, ki jo določa Agencija za energijo, si lahko preberete na spletni strani družbe Plinovodi d.o.o. (Pripravljavec prognoz), ki je operater prenosnega sistema zemeljskega plina.

Odjemna mesta se mesečno ne bodo več popisovala (izvedel se bo samo še enkraten letni popis konec koledarskega leta).

Da bi bile spremembe za vas minimalne, vam priporočamo, da nam stanje plinomera na zadnji dan v mesecu v prihodnje sporočate sami. S popisom si zagotovite točen obračun po dejanski porabi.

Stanje nam lahko sporočite preko:

  • spletne platforme Moj Adriaplin (uporabniški račun in mobilna aplikacija),
  • SMS sporočila na telefonsko številko 041 33 00 00 s ključno besedo STANJE in pripisom številke odjemnega mesta ter stanja plinomera brez decimalk (med podatki naredite presledek). PRIMER: STANJE 12345678 5214,
  • brezplačne telefonske številke 080 33 00 od 8:00 do 16:30.

Odgovori na najpogostejša vprašanja odjemalcev

Stanje plinomera nam sporočite v času popisnega obdobja med 26. in zadnjim dnem v mesecu. 

Mesečno sporočanje stanja plinomera je zelo priporočljivo. 

V primeru, da stanja s strani odjemalca za obračunsko obdobje ne prejmemo se obračuna ocenjena poraba na podlagi »Metodologije ocenjene porabe«, ki je stopila v veljavo 01.10.2018.

Ob koncu meseca decembra vas bo na odjemnem mestu obiskal popisovalec in popisal stanje plinomera.

Mesečno obveščanje je možno preko elektronske pošte ali SMS sporočila. Prijavo enostavno uredite na spletni platformi  Moj Adriaplin. 

Ob začetku popisnega obdobja (26. v mesecu) boste prejeli obvestilo. v kolikor nam stanje ne boste posredovali pa vam bomo dva dni pred koncem popisnega obdobja posredovali še opomnik.

V kolikor redno sporočate staje plinomera se bo obračun vršil na podlagi sporočenega stanja. Vendar, če stanje ne bo sporočeno na zadnji delovni dan v mesecu vam bomo za dni do konca meseca na podlagi metodologije

prišteli predvideno porabljene količine zemeljskega plina od datuma sporočenega stanja do zadnjega v mesecu. 

Znesek za meritve ni postavka namenjena za popisovanje merilnih naprav. Strošek pokriva stroške vzdrževanja merilnih naprav in se obračuna glede na:

  • tip in velikost merilne naprave;
  • morebitno uporabo korektorjev temperature in tlaka na merilnem mestu in
  • lastništvo merilne naprave ter odgovornost za vzdrževanje, umerjanje in na podlagi predpisov zahtevane periodične menjave merilne naprave.