Obračun zemeljskega plina v kWh

Obračun zemeljskega plina v kWh

Obveščamo vas, da bo v skladu z določbami Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom (Ur. l. RS, št. 61/16) s 1.1.2017 porabljeni zemeljski plin obračunan v energijskih enotah (kWh ali MWh) in ne več v kubičnih metrih (m3), kot ste bili vajeni do sedaj. Na stroške sprememba načina obračuna ne bo vplivala, bo pa omogočala še boljšo preglednost obračuna.

Prednost pretvorbe izračuna porabe v energijske enote je ta, da uporabnik lažje primerja ceno in porabo različnih energentov, naj bo to zemeljski plin ali elektrika. Cene zemeljskega plina in ostale postavke bodo z letom 2017 izražene v €/kWh, kar bo vidno tudi na prejetem računu.

Preračun iz prostorninskih enot v energijsko enoto kWh bo potekal v skladu s predpisanim preračunom Agencije za energijo, ki pri izračunu upošteva tehnične značilnosti načina merjenja distribuiranih količin zemeljskega plina.

Distribuirane količine plina se bodo tudi po spremembi enote merile na obstoječih merilnih napravah, ki porabljene količine plina merijo v kubičnih metrih, zato zamenjava obstoječih merilnih naprav ni potrebna.

Način preračuna v kWh

Izračun količine energijskih enot v kWh se za Nm3 izračun na naslednji način:

E(kWh) = Nm3 * HS,I,RS (kWh/Nm3)

Kjer pomenijo:

 • E(kWh) = količina odjema zemeljskega plina v kWh (distribuirana količina)
 • HS,I,RS (kWh/Nm3) = povprečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za notranje izstopne točke v prenosnem sistemu
  zemeljskega plina

Način pretvorbe v Nm3

Pretvorbeni faktor z se bo izračunal na sledeči način:
z = Tn/Teff x (pamb + peff)/pn

Kjer pomenijo:

 • Tn = referenčna temperatura zemeljskega plina za določitev volumna v Nm3, ki znaša 273,15 K oz. 0 ⁰C
 • Teff = obračunska temperatura zemeljskega plina na merilnem mestu, ki meri samo v m3:
  - vgrajene izven objekta znaša 279,15 K oz. 6 ⁰C in
  - vgrajene v objektu znaša 288,15 K oz. 15 ⁰C
 • Pamb = srednji zračni tlak na območju koncesije, ki je izračunan z upoštevanjem srednje nadmorske višine koncesije
 • Peff = nadtlak zemeljskega plina na merilnem mestu
 • Pn = referenčni tlak zemeljskega plina (1013,25 mbar)

Z upoštevanjem zgoraj navedenega se bo pretvorbeni faktor z v Adriaplinu izračunal na sledeči način:

 • z1 (izven objekta) = 273,15 K / 279,15 K x (srednji zračni tlak za posamezno koncesijo + nadtlak za posamezno odjemno mesto)/1013,25 mbar
 • z2 (v objektu) = 273,15 K / 288,15 K x (srednji zračni tlak za posamezno koncesijo + nadtlak za posamezno odjemno mesto)/1013,25 mbar
Občina H (m) pamb [mbar] Peff [mbar] pn [mbar] z1 [Nm3/m3] z2 [Nm3/m3]
Ajdovščina 109 1002,92 23 1013,25 0,99074 0,95980
Bled 502 955,76 23 1013,25 0,94520 0,91568
Brežice 156 997,28 23 1013,25 0,98530 0,95452
Gorje 526 952,88 23 1013,25 0,94242 0,91298
Kamnik 375 971,00 23 1013,25 0,95992 0,92993
Krško 177 994,76 23 1013,25 0,98286 0,95216
Laško 226 988,88 23 1013,25 0,97718 0,94666
Logatec 476 958,88 23 1013,25 0,94821 0,91860
Nova Gorica 97 1004,36 23 1013,25 0,99213 0,96114
Ptuj 227 988,76 23 1013,25 0,97707 0,94655
Radeče 210 990,80 23 1013,25 0,97904 0,94846
Rogaška Slatina 246 986,48 23 1013,25 0,97487 0,94442
Šempeter Vrtojba 72 1007,36 23 1013,25 0,99503 0,96395
Šentjur 267 983,96 23 1013,25 0,97243 0,94206
Štore 269 983,72 23 1013,25 0,97220 0,94183
Vipava 103 1003,64 23 1013,25 0,99144 0,96047
Vojnik 270 983,60 23 1013,25 0,97208 0,94172
Zagorje ob Savi 259 984,92 23 1013,25 0,97336 0,94296