Kako sam sporočim stanje plinomera

Z vašim rednim sporočanjem stanja plinomera v času popisnega obdobja vam bomo zagotovili obračun zemeljskega plina po dejanski porabi, s čimer se izognete morebitnemu visokemu letnemu poračunu. V kolikor stanja ne prejmemo, vam bomo račun izstavili po obračunskih količinah, ki so določene skladno z Metodologijo ocenjene porabe. Operater distribucijskega sistema opravi odčitavanje plinomera enkrat letno. Skladno s prejetimi podatki vam izstavimo letni poračun.

Kako popišem plinomer

MOJ PLINOMER

Vaš plinomer se nahaja v plinski omarici. Prepoznate ga po tovarniški številki, ki jo najdete na računu za dobavljen zemeljski plin (Plinomer št.).

KAKO POPIŠEM

Pravilno stanje plinomera predstavljajo samo številke na črni podlagi, brez začetnih ničel. Primer: 1106

KDAJ SPOROČIM

Stanje lahko mesečno oddate izključno v času popisnega obdobja, med 26. in zadnjim v mesecu. Sporočeno stanje bo pri obračunu upoštevano kot končno stanje le, če bo sporočeno na zadnji dan v mesecu. Sicer se bo sporočenemu stanju dodalo ocenjeno porabo za dneve do konca meseca.

Kako sporočim stanje plinomera

SMS SPOROČANJE

Pošljite SMS na 041 33 00 00 s ključno besedo STANJE presledek ODJEMNOMESTO presledek STANJE PLINOMERA.
Primer: STANJE 12345678 1106

Nastavite si SMS opomnik za pošiljanje stanja v času popisnega obdobja! Pošljite SMS na 041 33 00 00 s ključno besedo PRIJAVA presledek ODJEMNO MESTO. Primer: PRIJAVA 12345678

UPORABNIŠKI RAČUN

Do uporabniškega računa Moj Adriaplin dostopate preko www.adriaplin.si/moj-adriaplin

Moj Adriaplin vam omogoča tudi:

  • pregled računov in plačil
  • nadzor in primerjavo porabe plina in elektrike
  • urejanje dodatnih storitev in sprememb pogodbenih podatkov
  • nastavitev opomnika za pošiljanje stanj na vaš e-naslov
MOBILNA APLIKACIJA

Mobilno aplikacijo Moj Adriaplin najdete v spletni trgovini z aplikacijami za operacijski sistem vašega pametnega telefona.

PRIJAVA JE ENOSTAVNA!

Za prijavo v Moj Adriaplin uporabite vaše prijavne podatke, ki ste jih prejeli skupaj s pogodbo o dobavi zemeljskega plina. V kolikor ste jih pozabili, nas pokličite na 080 33 00 in ponovno vam jih bomo posredovali na izbran elektronski naslov.

 

Odgovori na najpogostejša vprašanja odjemalcev

Stanje plinomera nam sporočite v času popisnega obdobja med 26. in zadnjim dnem v mesecu. 

Mesečno sporočanje stanja plinomera je zelo priporočljivo. 

V primeru, da stanja s strani odjemalca za obračunsko obdobje ne prejmemo se obračuna ocenjena poraba na podlagi »Metodologije ocenjene porabe«, ki je stopila v veljavo 01.10.2018.

Ob koncu meseca decembra vas bo na odjemnem mestu obiskal popisovalec in popisal stanje plinomera.

Mesečno obveščanje je možno preko elektronske pošte ali SMS sporočila. Prijavo enostavno uredite na spletni platformi  Moj Adriaplin. 

Ob začetku popisnega obdobja (26. v mesecu) boste prejeli obvestilo. v kolikor nam stanje ne boste posredovali pa vam bomo dva dni pred koncem popisnega obdobja posredovali še opomnik.

V kolikor redno sporočate staje plinomera se bo obračun vršil na podlagi sporočenega stanja. Vendar, če stanje ne bo sporočeno na zadnji delovni dan v mesecu vam bomo za dni do konca meseca na podlagi metodologije

prišteli predvideno porabljene količine zemeljskega plina od datuma sporočenega stanja do zadnjega v mesecu. 

Znesek za meritve ni postavka namenjena za popisovanje merilnih naprav. Strošek pokriva stroške vzdrževanja merilnih naprav in se obračuna glede na:

  • tip in velikost merilne naprave;
  • morebitno uporabo korektorjev temperature in tlaka na merilnem mestu in
  • lastništvo merilne naprave ter odgovornost za vzdrževanje, umerjanje in na podlagi predpisov zahtevane periodične menjave merilne naprave.