Izvensodno reševanje potrošniških sporov

V skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) (Uradni list RS, št. 81/15), ki ureja izvensodno reševanje sporov med ponudnikom in potrošnikom (gospodinjski odjem), podjetje ADRIAPLIN d.o.o. svojim gospodinjskim odjemalcem sporoča, da lahko v zvezi z domnevnimi kršitvami ponudnika pri izvajanju pogodbenih obveznosti za dostop ali dobavo zemeljskega plina vložijo pobudo za začetek postopka izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS).

Postopek je za gospodinjske odjemalce brezplačen. 

Podjetje ADRIAPLIN d.o.o. je za izvajalca IRPS, ki vodi in sodeluje v postopkih reševanja potrošniških sporov, pooblastilo Evropski center za reševanje sporov.

Za več informacij v zvezi s postopkom IRPS lahko gospodinjski odjemalci pridobijo na povezavi spletnem mestu www.ecdr.si.