Pogosta vprašanja

V tej rubriki najdete odgovore na najpogostejša vprašanja naših odjemalcev.

Računi

Za lažje razumevanje postavk na vašem mesečnem računu za zemeljski plin si oglejte razlago računa za zemeljski plin.

Za obračunsko obdobje porabe zemeljskega plina tekočega meseca se upošteva dolžina meseca, natančneje obračunsko obdobje traja med prvim in zadnjim v mesecu.

Najhitrejši in najbolj učinkovit način za reklamacijo na prispeli račun je, da nas kontaktirate na brezplačno telefonsko številko 080 33 00, kjer bomo skupaj ugotovili, kje se pojavlja težava, zakaj je do nje prišlo in jo skupaj rešili.

Priporočamo Vam, da si pred klicem pripravite stanje plinomera na vašem odjemnem mestu.    

Za razlago računa in posredovanje reklamacije nam lahko posredujete vprašanje tudi pisno na komunikacija@adriaplin.si ali po pošti na naslov ADRIAPLIN d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana.

Višina mesečnega računa je odvisna od količine porabljenega zemeljskega plina v tekočem mesecu, zato so lahko razlogi za večji račun v tekočem mesecu glede na prejšnjega različni.

Najpogostejši razlogi za razliko med računi so:

  • nižje temperature zraka in posledično večja poraba zemeljskega plina,
  • lahko je prišlo do sprememb cen zemeljskega plina
  • prehod v višjo CDK skupino, med letom na željo uporabnika

V primeru, da bo vaše stanovanje nekaj časa prazno ali se bo objekt obnavljal dlje časa in predvidevate začasno nično porabo zemeljskega plina, vam priporočamo spremenite vaš predviden letni odjem na minimalnega. Zahtevo oddate na podlagi izpolnjenega obrazca "Zahteva za spremembo predvidenega letnega odjema".

Izpolnjen obrazec posredujete po elektronski pošti komunikacija@adriaplin.si (s pripisom »Sprememba prevedenega letnega odjema") ali po pošti na naslov Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana. 

Sprememba pogodbenih podatkov

Vsak odjemalec je glede na obseg letnega odjema zemeljskega plina, ki je določen na podlagi porabe v preteklem letu in temperaturnega primanjkljaja za občino uvrščen v posamezno CDK odjemno skupino.

Skupine so razvrščene od najnižje skupine CDK01 do najvišje CDK15. Podrobneje si lahko ogledate razvrstitev CDK odjemnih skupin v razpredelnici CDK odjemnih skupin.

Predvidena letna poraba je za odjemno mesto določena, glede na porabo v preteklem letu. Če menite, da bo prišlo do zmanjšanja ali povečanja porabe zemeljskega plina na vašem odjemnem mestu in se bo predvidena letna poraba spremenila, nas o tem obvestite.

Zahtevo oddate na podlagi izpolnjenega obrazca "Zahteva za spremembo predvidenega letnega odjema".

Zahtevo za spremembo nam do 20. v mesecu posredujete preko elektronske pošte komunikacija@adriaplin.si, na naš naslov ADRIAPLIN d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana ali preko Fax: 01 432 10 93.  

V primeru spremembe na merilnem mestu nam posredujete izpolnjeno "Vlogo za spremembo na odjemnem mestu".

Izpolnjeno in podpisano vlogo nam posredujete preko elektronske pošte komunikacija@adriaplin.si., na naš naslov ADRIAPLIN d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana ali preko Fax: 01 432 10 93.  

Po prejetju izpolnjene in podpisane vloge bomo pripravili ustrezno pogodbeno dokumentacijo in vam jo posredovali v podpis. 

Primopredajno stanje je zadnje stanje porabe prejšnjega lastnika merilnega mesta in je pomembno za obračun stroškov porabe zemeljskega plina, saj se s spremembo lastnika pogodbe za dobavo zemeljskega plina zamenja tudi plačnik stroškov za določeno odjemno mesto.

Sporočanje porabe zemeljskega plina

Stanje porabljenih m3 zemeljskega plina lahko odčitate na plinomeru, ki je nameščen v plinski omarici na vašem objektu.

Kako odčitate stanje pa si preberite na "Kako sam sporočim stanje plinomera"

Mesečno sporočanje stanja plinomera je zelo priporočljivo. Stanje plinomera nam lahko sporočate mesečno od 26.v mesecu do zadnjega dne v mesecu.

Stanje nam lahko sporočite preko:

  • spletne platformo Moj Adriaplin, ki vam prinaša še mnogo več kot sporočanje stanja plinomera, 
  • SMS sporočila na telefonsko številko 041 33 00 00 s ključno besedo STANJE in pripisom številke odjemnega mesta ter stanja plinomera brez decimalk (med podatki naredite presledek) PRIMER: STANJE 12345678 2512, 
  • brezplačne telefonske številke 080 33 00 vsak delovnik od 8:00 do 16:30. 

V primeru, da stanja s strani odjemalca za obračunsko obdobje ne prejmemo se obračuna ocenjena poraba na podlagi »Metodologije ocenjene porabe«

Ob koncu meseca decembra vas bo na odjemnem mestu obiskal popisovalec in popisal stanje plinomera.

Za pridobitev uporabniškega imena in gesla za vstop v vašo spletno platformo Moj Adriaplin vas prosimo, da nam posredujete izpolnjen obrazec "Želim dostop do uporabniškega računa".

Z naše strani boste prejeli potrebne podatke za vpis in tako boste lahko pričeli z uporabno spletne platforme Moj Adriaplin (uporabniški račun in mobilna aplikacija)

Izgubljeno uporabniško ime in geslo lahko ponovno pridobite. Enostavno izpolnite obrazec "Ste pozabili geslo" na naši spletni strani 

Po prejetih podatkih vam bomo poslali veljavno uporabniško ime in geslo za dostop do vaše spletne platforme Moj Adriaplin (uporabniški račun in mobilna aplikacija).

Najpogostejše napake pri težavah z dostopom do uporabniškega računa izvirajo iz napačnega vpisovanja uporabniškega imena. Pri vpisovanju slednjega morate biti predvsem pozorni, da vpišete veliko črko ''K'' ter nato sledi vedno številka ''0'' in ne črka ''O''.

Če ste uporabniško ime vpisali pravilno preverite ali težave nastajajo zaradi internetne povezave, če pa tudi ta deluje brezhibno nas prosim kontaktirate na brezplačno telefonsko številko 080 33 00.

Med dejanskim plačilom računa za dostop do omrežja in zemeljski plin ter zaprtjem računa na uporabniških straneh je potreben določen časovni interval. Včasih se dogaja, da se ta časovni interval med plačilom in zaprtjem računa na uporabniških straneh zaradi različnih razlogov podaljša in je potreben kakšen dan več, da se to ustrezno izkaže na vaših uporabniških straneh.

V kolikor opažate, da je po nekaj dneh plačila račun še vedno odprt, nas pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 33 00 ali izpolnite kontaktni obrazec na spletni strani, da nas opozorite na nastalo situacijo, mi pa jo bomo v najkrajšem času popravili.

Priklop na zemeljski plin

Plinski priključek na vašem objektu vam omogoča uporabo zemeljskega plina, če do sedaj še niste uporabnik le tega. Uporaba zemeljskega plina vam poleg udobja, brezskrbnosti in topline vašega doma prinaša njegovo raznovrstno uporabo.

Postopek priključitve na zemeljski plin je odvisen od lokacije vašega objekta. Najhitrejši odgovor, kako do plinskega priključka, boste dobili, če se sprehodite skozi korake do priključitve, ki jih najdete na povezavi.

Ali pa izpolnite obrazec za dodatno vprašanje in nam sporočite lokacijo objekta, kjer bi želeli postati uporabnik zemeljskega plina.

Zamenjava dobavitelja

Vse, kar potrebujete ob postopku zamenjave dobavitelja, so vaši osebni podatki in podatki o vašem odjemnem mestu, za katerega želite opraviti menjavo dobavitelja Vse našteto je navedeno na vašem zadnjem računu za zemeljski plin. 

Pogodbo o dobavi lahko sklenete tudi v elektronski obliki. Na strani "Skleni pogodbo" izpolnite obrazec in sledite postopku. Pogodba vas bo kmalu čakala na izbranem elektronskem naslovu, podpišete pa jo samo z enim klikom brez dodatnih digitalnih podpisov in potrdil.

Če bi menjavo želeli opraviti po telefonu nas pokličite na 080 33 00 od ponedeljka do petka med 8. in 16.30 uro. 

Pogodbo o dobavi lahko sklenete

 - v elektronski obliki preko spletnega obrazca "Skleni pogodbo". Izpolnite obrazec in pogodba vas bo kmalu čakala na izbranem elektronskem naslovu, podpišete pa jo samo z enim klikom brez dodatnih digitalnih podpisov in potrdil.

 - po telefonu nas pokličite na 080 33 00 od ponedeljka do petka med 8. in 16.30 uro. 

 - s posredovanjem fotografije zadnjega računa na komunikacija@adriaplin.si 

Po sklenitvi pogodbe o dobavi bomo pričeli s postopkom zamenjave dobavitelja.  

Celoten postopek zamenjave dobavitelja ureja izbran nov dobavitelj zemeljskega plina. 

Po tem, ko boste z nami sklenili pogodbo o dobavi bomo pričeli s postopkom zamenjave dobavitelja zemeljskega plina pri vašem operaterju distribucijskega sistema. O uspešno izvedeni zamenjavi dobavitelja vas bomo obvestili takoj, ko nas bo o njej obvestil distribucijski operater. 

Čas zamenjave dobavitelja pri operaterju distribucijskega sistema je odvisen od dneva oddane pogodbe. 

Ostale informacije

V skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) (Uradni list RS, št. 81/15), ki ureja izvensodno reševanje sporov med ponudnikom in potrošnikom (gospodinjski odjem), podjetje ADRIAPLIN d.o.o. svojim gospodinjskim odjemalcem sporoča, da lahko v zvezi z domnevnimi kršitvami ponudnika pri izvajanju pogodbenih obveznosti za dostop ali dobavo zemeljskega plina ter za dobavo električne energije vložijo pobudo za začetek postopka izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS).

Podjetje ADRIAPLIN d.o.o. je za izvajalca IRPS, ki sodeluje v postopkih reševanja potrošniških sporov, pooblastilo Evropski center za reševanje sporov, Tomšičeva ulica 6, Ljubljana (telefon: 00386 8 20 56 590, elektronska pošta: info@ecdr.si.

Več informacij v zvezi s postopkom IRPS lahko gospodinjski odjemalci pridobijo na spletni strani www.ecdr.si.

Ste se odločili za prehod na drug vir ogrevanja, urejate rekonstrukcijo priključka ali izvajate gradbena dela na objektu. Prosimo vas, da nam na naš elektronski naslov komunikacija@adriaplin.si ali po pošti na naslov Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana posredujete izpolnjen obrazec "Zahteva za odklop zemeljskega plina"

V primeru, da ste se odločili za ponovni priklop nekativnega odjemnega mesta (plinskega priključka) vas pProsimo vas, da nam na naš elektronski naslov komunikacija@adriaplin.si ali po pošti na naslov Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana posredujete izpolnjen obrazec "Zahteva za ponovni priklop odjemnega mesta". Za več informacij smo vam na voljo na brezplačni telefonski številki 080 33 00  vsak delovnik med 8h in 16.30h.