Cenik zemeljskega plina za poslovne odjemalce

Spodaj navedeni ceniki za zemeljski plin veljajo za poslovne odjemalce od 01.01.2024 do preklica. 

Redni cenik

Cenik za osnovno oskrbo

Cenik za nadomestno oskrbo