Cenik zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce

Osnovna cena zemeljskega plina ter paketna ponudba velja za individualne gospodinjske odjemalce od 01.01.2024 do preklica. 

Prikazuj ceno v €/kWh: brez DDVz DDV

0,05960 €/kWh brez DDV

Cena ne vsebuje dodatkov k ceni zemeljskega plina predpisanih s strani države ter stroškov in prispevkov za dostop do omrežja.

Prikazuj ceno v €/kWh: brez DDVz DDV

0,05840 €/kWh brez DDV

0,05940 €/kWh brez DDV

0,05980 €/kWh brez DDV

0,05980 €/kWh brez DDV

Prikazuj ceno v €/kWh: brez DDVz DDV

0,00086 €/kWh brez DDV

0,00314 €/kWh brez DDV

0,00099 €/kWh brez DDV