ADRIAPLIN d.o.o., kot operater distribucijskega sistema, z zemeljskim plinom oskrbuje odjemalce v devetindvajsetih občinah.

Kako do priključka

Veseli nas, da se zanimate za naše storitve. Na poti do priključitve na plinovodno omrežje ADRIAPLIN d.o.o. vam bomo pomagali in vas usmerjali, da bo postopek minil hitro in enostavno.
1. Priključitev na plinovodno omrežje

1. Priključitev na plinovodno omrežje

Prvi korak do priključitve na plinovodno omrežje je izpolnitev Vloge za izdajo soglasja za priključitev na distribucijsko plinovodno omrežje.
Izpolnjeno vlogo pošljete na sedež podjetja ADRIAPLIN d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana. Če so izpolnjeni vsi pogoji, se izda soglasje za priključitev na plinovodno omrežje.
2. Obisk na domu

2. Obisk na domu

Za lažje razumevanje postopka o priključitvi na zemeljski plin vas bo nato obiskal naš predstavnik in vam odgovoril na vsa vaša dodatna vprašanja.
  • predstavil vam bo možnosti in pogoje priključitve na omrežje
  • svetoval vam bo glede situacije na terenu
  • skupaj bosta določila najprimernejšo traso priključnega plinovoda in lokacije plinske omarice
3. Izgradnja priključka in izvedba

3. Izgradnja priključka in izvedba

Ko se odločite za izgradnjo priključnega plinovoda do vašega doma in prejmete soglasje za izgradnjo, postanete naš naročnik. Glede na dogovor z našim predstavnikom se prične izvedba priključevanja in izgradnja notranje plinske inštalacije.
4. Pričetek uporabe

4. Pričetek uporabe

Po kontrolnem pregledu notranje inštalacije sledi namestitev plinomera in do začetka uporabe udobne, poceni in čiste energije vas loči le še podpis pogodbe s podjetjem ADRIAPLIN d.o.o.. Skupaj bomo v naboru paketov in storitev poiskali za vas najbolj primerno in ugodno ponudbo.