Moj Adriaplin

Preprost nadzor in primerjanje porabe

Pregled preteklih računov in odprtih plačil

Enostavno in hitro mesečno sporočanje stanja