Energetske rešitve

Naše podjetje Vam nudi različne energetske rešitve.

Kogeneracija

Soproizvodnja toplote in električne energije – SPTE (krajše soproizvodnja ali kogeneracija) je proces istočasnega pretvarjanja energije energenta v toploto in električno energijo.

Za soproizvodnjo električne energije uporabimo generator, ki ga poganja plinska turbina ali plinski motor. Toploto, ki se sprošča pri zgorevanju zemeljskega plina zajamemo in jo koristno uporabimo v sistemu daljinskega ogrevanja, za procese v industriji ali v večjih poslovnih objektih in javnih zgradbah.

Sodobni sistemi za soproizvodnjo dosegajo zelo visoke skupne izkoristke, tudi čez 90 %. V Evropski uniji so soproizvodnjo proglasili za najprimernejšo tehnologijo za učinkovito izkoriščanje energije tradicionalnih fosilnih goriv in v zvezi s tem za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

POŠLJI POVPRAŠEVANJE

Kontrakting

Kontrakting oz. energetsko pogodbeništvo je proces, s katerim podjetje za energetske storitve porabnikom končne energije zagotavlja energetske prihranke.

To se doseže tako, da podjetje za energetske storitve dobavi in vgradi energijsko učinkovito opremo, ki je najugodnejša s stališča investicijskih in obratovalnih stroškov, posodobi obstoječi energetski sistem končnega porabnika, skrbi za nemoteno obratovanje in vzdrževanje.

Podjetje tako naročnika oskrbuje z energijo, zagotavlja financiranje naložbe in nudi jamstvo za zagotavljanje energetskih prihrankov. Podjetje za energetske storitve, ki je hkrati tudi dobavitelj toplotne energije, pri tem prevzame vse potrebne komunikacijske, organizacijske, tehnične, pravne in tudi finančne naloge ter naročniku tako zagotavlja celosten sklop energetskih storitev. Plačilo storitev energetskega pogodbeništva se izvaja iz realiziranih prihrankov stroškov energije.

POŠLJI POVPRAŠEVANJE