Paketi Eni Adriaplin vam omogočajo stalen nadzor nad porabo in stroški kar preko spleta in so na voljo brez vezave.

Preprost račun za zemeljski plin in dostop

 

Račun za zemeljski plin je lahko za vsakogar enostavno jasen, pregleden in razumljiv.

Za razumevanje postavk na računu smo za vas pripravili podrobnejšo razlago računa za zemeljski plin. Do podrobnejše razlage posamezne postavke dostopate s klikom na rumeno obarvane številke.

Specifikacija računa