Cenik zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce

Cena zemeljskega plina velja za individualne gospodinjske odjemalce od 01.10.2021 do preklica.

Prikazuj ceno v €/kWh: brez DDVz DDV

0,00033 €/kWh brez DDV

Cena ne vsebuje dodatkov k ceni zemeljskega plina predpisanih s strani države ter stroškov in prispevkov za dostop do omrežja.

Prikazuj ceno v €/kWh: brez DDVz DDV

0,02676 €/kWh brez DDV

0,03075 €/kWh brez DDV

0,03344 €/kWh brez DDV

0,03324 €/kWh brez DDV

Prikazuj ceno v €/kWh: brez DDVz DDV

0,00171 €/kWh brez DDV

0,00315 €/kWh brez DDV

0,00099 €/kWh brez DDV

Cenik električne energije za gospodinjske odjemalce

Prikazuj ceno v €/kWh: brez DDVz DDV

0,00000 €/kWh brez DDV

0,00000 €/kWh brez DDV

0,00000 €/kWh brez DDV

Prikazuj ceno v €/kWh: brez DDVz DDV

0,00013 €/kWh brez DDV

0,00080 €/kWh brez DDV

0,00305 €/kWh brez DDV

0,73896 €/kWh brez DDV