Paketi Eni Adriaplin vam omogočajo stalen nadzor nad porabo in stroški kar preko spleta in so na voljo brez vezave.

Preprosto po spletu

Za popoln pregled ter upravljanje porabe in stroškov kar preko spleta

Preprosto po spletu

Kaj paket zagotavlja?

Stalen nadzor nad uporabo in stroški zemeljskega plina in električne energije

Vsa komunikacija je izmenjana elektronsko, nadzor nad dogajanjem in arhiv pa sta vedno le nekaj klikov stran.

Brezpapirno poslovanje

Račune za porabo zemeljskega plina in električne energije ter ostala obvestila prejemate na izbrani elektronski naslov in v uporabniški račun Moj Adriaplin (prejem tiskanih računov ni mogoč).

Komu je paket namenjen?

Paket je namenjen vsem, ki želite imeti popoln pregled nad porabo in vam elektronsko poslovanje ni tuje. 

Preprosti pogoji poslovanja

Splošni pogoji paketa preprosto po spletu

 

Paket preprosto po spletu je združljiv z različnimi dodatnimi storitvami, ki jih nudi naše podjetje. 

0,02221 €/kWh brez DDV
0,02710 €/kWh z DDV

S pogodbo za dobavo zemeljskega plina vas časovno ne vežemo. S tem vam omogočamo enostavno in brezplačno prehajanje med paketi.

Navedena cena velja do preklica. 

V ceni niso zajeti dodatki k ceni zemeljskega plina, ki jih predpisuje država ter stroški in prispevki za dostop do omrežja.
Cena velja za gospodinjskega odjemalca, ki kupuje zemeljski plin za lastno domačo porabo, ne upravlja gospodarske ali poklicne dejavnosti, in ga uporablja za kuhanje, pripravo tople sanitarne vode in ogrevanje, z letnim odjemom od 201 do 4.500 m3 zemeljskega plina.

Izberite paket po svoji meri

Izpolnite obrazec za zamenjavo paketa ali dobavitelja.

Ob uspešni oddaji obrazca na elektronski naslov prejmete sporočilo o uspešno oddanem obrazcu.

Priprava ponudbe za vaš izbrani paket.