Paketi Eni Adriaplin vam omogočajo stalen nadzor nad porabo in stroški kar preko spleta in so na voljo brez vezave.

Preprosto enostaven

Za udobno in preprosto uporabo zemeljskega plina in električne energije

Preprosto enostaven

Kaj paket zagotavlja?

Pregled nad porabo in stroški po mesecih

Pregleden in enostaven račun za porabo zemeljskega plina in električne energije v tiskani obliki, na katerem po mesecih spremljate vaše ocenjene in zaračunane količine energenta v tekočem letu.

Zamejena cena

Podjetje ADRIAPLIN d.o.o. se zavezuje, da cene zemeljskega plina izbranega paketa ne bo zvišalo.

Komu je paket namenjen?

S paketom Preprosto enostaven si zagotovite udobno in preprosto uporabo zemeljskega plina in električne energije. Paket je namenjen vsem, ki želite prejemanje enostavnega računa v tiskani obliki.

Paket je združljiv z različnimi dodatnimi storitvami, ki jih nudi naše podjetje.

 

 

0,02470 €/kWh brez DDV
0,03013 €/kWh z DDV

S pogodbo za dobavo zemeljskega plina vas časovno ne vežemo. S tem vam omogočamo enostavno in brezplačno prehajanje med paketi.

Navedena cena velja do preklica. 

V ceni niso zajeti dodatki k ceni zemeljskega plina, ki jih predpisuje država ter stroški in prispevki za dostop do omrežja.
Cena velja za gospodinjskega odjemalca, ki kupuje zemeljski plin za lastno domačo porabo, ne upravlja gospodarske ali poklicne dejavnosti, in ga uporablja za kuhanje, pripravo tople sanitarne vode in ogrevanje, z letnim odjemom od 201 do 4.500 m3 zemeljskega plina.

Izberite paket po svoji meri.

Izpolnite obrazec za zamenjavo paketa ali dobavitelja.

Ob uspešni oddaji obrazca na elektronski naslov prejmete sporočilo o uspešno oddanem obrazcu.

Priprava ponudbe za vaš izbrani paket.