Paketi Eni Adriaplin vam omogočajo stalen nadzor nad porabo in stroški kar preko spleta in so na voljo brez vezave.

Preprosto enakomeren

Za plačevanje po enakomerni mesečni porabi skozi celo leto

Preprosto enakomeren

Kaj paket zagotavlja?

Enakomerni mesečni obroki zemeljskega plina

Mesečni strošek računa za zemeljski plin je izračunan na podlagi vašega letnega povprečja porabe zemeljskega plina. Mesečno tako poravnate 1/12 vaše predvidene letne porabe zemeljskega plina.

Mesečni nadzor nad porabo

Pregleden in enostaven račun za porabo v tiskani obliki, na katerem po mesecih spremljate vaše porabljene in zaračunane količine energenta v tekočem letu.

Komu je paket namenjen?

S paketom Preprosto enakomeren si zagotovite preprosto porazdelitev stroškov porabe zemeljskega plina skozi celo leto.

Mesečni strošek izračunamo na podlagi vašega letnega povprečja porabe.

Paket je namenjen vsem, ki si želite stroške porabe porazdeliti čez celo leto in se s tem izogniti višjim stroškom v hladnih mesecih. Paket je združljiv z različnimi dodatnimi storitvami, ki jih nudi naše podjetje.

0,02719 €/kWh brez DDV
0,03317 €/kWh z DDV

S pogodbo za dobavo zemeljskega plina vas časovno ne vežemo. S tem vam omogočamo enostavno in brezplačno prehajanje med paketi.

Navedena cena velja do preklica. 

V ceni niso zajeti dodatki k ceni zemeljskega plina, ki jih predpisuje država ter stroški in prispevki za dostop do omrežja.
Cena velja za gospodinjskega odjemalca, ki kupuje zemeljski plin za lastno domačo porabo, ne upravlja gospodarske ali poklicne dejavnosti, in ga uporablja za kuhanje, pripravo tople sanitarne vode in ogrevanje, z letnim odjemom od 201 do 4.500 m3 zemeljskega plina.

Izberite paket po svoji meri

Izpolnite obrazec za zamenjavo paketa ali dobavitelja

Ob uspešni oddaji obrazca na elektronski naslov prejmete sporočilo o uspešno oddanem obrazcu.

Priprava ponudbe za vaš izbrani paket.