Cenik zemeljskega plina za poslovne odjemalce

Spodaj navedeni ceniki za zemeljski plin veljajo za poslovne odjemalce od 1.11.2022 do preklica. 

Redni cenik

Cenik za osnovno oskrbo

Cenik za nadomestno oskrbo