Paketi Eni Adriaplin vam omogočajo stalen nadzor nad porabo in stroški kar preko spleta in so na voljo brez vezave.

Cenik zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce

OSNOVNA PONUDBA

Cena zemeljskega plina velja za gospodinjske odjemalce od 01.01.2021 do preklica.

Cena zemeljskega plina v €/kWh brez DDV
0,02454
Cena zemeljskega plina v €/kWh z DDV
0,02994

Cena ne vsebuje dodatkov k ceni zemeljskega plina predpisanih s strani države ter stroškov in prispevkov za dostop do omrežja.

CENE PAKETOV

Paketi ENi Adriaplin
Cena zemeljskega plina v €/kWh brez DDV
0,01991
Cena zemeljskega plina v €/kWh z DDV
0,02429
Paketi ENi Adriaplin
Cena zemeljskega plina v €/kWh brez DDV
0,02240
Cena zemeljskega plina v €/kWh z DDV
0,02733
Paketi ENi Adriaplin
Cena zemeljskega plina v €/kWh brez DDV
0,02459
Cena zemeljskega plina v €/kWh z DDV
0,03000
Paketi ENi Adriaplin
Cena zemeljskega plina v €/kWh brez DDV
0,02489
Cena zemeljskega plina v €/kWh z DDV
0,03037

Dodatki k ceni zemeljskega plina

Dodatki k ceni
Cena v €/kWh brez DDV
0,00171
Cena v €/kWh z DDV
0,00209
Dodatki k ceni
Cena v €/kWh brez DDV
0,00315
Cena v €/kWh z DDV
0,00384
Dodatki k ceni
Cena v €/kWh brez DDV
0,00099
Cena v €/kWh z DDV
0,00121

Cenik električne energije za gospodinjske odjemalce

OSNOVNA PONUDBA

Cena električne energije v €/kWh brez DDV
0,00000
Cena električne energije v €/kWh z DDV
0,00000
Cena električne energije v €/kWh brez DDV
0,00000
Cena električne energije v €/kWh z DDV
0,00000
Cena električne energije v €/kWh brez DDV
0,00000
Cena električne energije v €/kWh z DDV
0,00000

Dodatki k ceni električne energije

Dodatki k ceni
Cena v €/kWh brez DDV
0,00013
Cena v €/kWh z DDV
0,00016
Dodatki k ceni
Cena v €/kWh brez DDV
0,00080
Cena v €/kWh z DDV
0,00098
Dodatki k ceni
Cena v €/kWh brez DDV
0,00305
Cena v €/kWh z DDV
0,00372

Dodatki k ceni
Cena v €/kW brez DDV
0,73896
Cena v €/kW z DDV
0,90153