Eni je vodilni evropski dobavitelj zemeljskega plina. Zaupa nam že več kot 10 milijonov odjemalcev.

Cenik zemeljskega plina za male poslovne odjemalce

OSNOVNA PONUDBA

Cena zemeljskega plina za male poslovne odjemalce velja od 01.05.2021 do preklica.

Cena zemeljskega plina v €/kWh brez DDV
0,02689
Cena zemeljskega plina v €/kWh z DDV
0,03281

Cena ne vsebuje dodatkov k ceni zemeljskega plina predpisanih s strani države ter stroškov in prispevkov za dostop do omrežja.

Cena velja za male poslovne odjemalce v odjemnih skupinah od vključno CDK01 do vključno CDK06.

Dodatki k ceni zemeljskega plina

Cena v €/kWh brez DDV
0,00171
Cena v €/kWh z DDV
0,00209
Cena v €/kWh brez DDV
0,00315
Cena v €/kWh z DDV
0,00384
Cena v €/kWh brez DDV
0,00099
Cena v €/kWh z DDV
0,00121