Eni je vodilni evropski dobavitelj zemeljskega plina. Zaupa nam že več kot 10 milijonov odjemalcev.

Cenik zemeljskega plina za male poslovne odjemalce

OSNOVNA PONUDBA

Cena zemeljskega plina za male poslovne odjemalce velja od 01.01.2019 do preklica.

Cena zemeljskega plina v €/kWh brez DDV
0,02983
Cena zemeljskega plina v €/kWh z DDV
0,03639

Cena ne vsebuje dodatkov k ceni zemeljskega plina predpisanih s strani države ter stroškov in prispevkov za dostop do omrežja.

Cena velja za male poslovne odjemalce v odjemnih skupinah od vključno CDK01 do vključno CDK06.

Dodatki k ceni zemeljskega plina

Cena v €/kWh brez DDV
0,00171
Cena v €/kWh z DDV
0,00209
Cena v €/kWh brez DDV
0,00315
Cena v €/kWh z DDV
0,00384
Cena v €/kWh brez DDV
0,00099
Cena v €/kWh z DDV
0,00121

Cenik električne energije za male poslovne odjemalce

OSNOVNA PONUDBA

Cena električne energije za male poslovne odjemalce velja od 01.11.2018 do preklica.

Cena električne energije v €/kWh brez DDV
0,05988
Cena električne energije v €/kWh z DDV
0,07305
Cena električne energije v €/kWh brez DDV
0,06488
Cena električne energije v €/kWh z DDV
0,07915
Cena električne energije v €/kWh brez DDV
0,03988
Cena električne energije v €/kWh z DDV
0,04865

Cena ne vsebuje dodatkov k ceni električne energije predpisanih s strani države ter stroškov in prispevkov za dostop do omrežja.

Dodatki k ceni električne energije

Dodatki k ceni
Cena v €/kWh brez DDV
0,00013
Cena v €/kWh z DDV
0,00016
Dodatki k ceni
Cena v €/kWh brez DDV
0,00080
Cena v €/kWh z DDV
0,00098
Dodatki k ceni
Cena v €/kWh brez DDV
0,00305
Cena v €/kWh z DDV
0,00372

Dodatki k ceni
Cena v €/kW brez DDV
0,73896
Cena v €/kW z DDV
0,90153