Zemeljski plin je najčistejše fosilno gorivo z najmanjšo emisiijo CO2 pri izgorevanju, je vsestransko uporaben in energetsko učinkovit.

Splošno o plinu

Zemeljski plin se črpa iz vrtin v zemeljsko skorjo tudi do 6.000 metrov globoko in se po ceveh dovaja na površje. Najpogosteje se nahaja v bližini naftnih zalog ali na samostojnih plinskih poljih. Velja za pomemben vir helija, vodika in drugih žlahtnih plinov.

Energijska vrednost

Povprečna energijska vrednost zemeljskega plina je:

   - zgornja kurilna vrednost 10,5817 kWh/Sm3
   - spodnja kurilna vrednost 9,473 kWh/Sm3

Kakovost zemeljskega plina, je predpisana s sistemskimi obratovalnimi navodili. Kakovost prevzetega zemeljskega plina, se v skladu z zakonodajo večkrat mesečno spremlja na prevzemnem mestu s certifikati o sestavi zemeljskega plina.

Kalorična vrednost zemeljskega plina

Kalorična vrednost zemeljskega plina (KV) je merilo za količino energije, ki se sprosti v obliki toplote pri zgorevanju energenta.

Enota za plinasta goriva je kJ/m3 ter tudi kWh/m3; meri se zgornja (Gross Calorific Value) ali spodnja (Net Calorific Value) kalorična vrednost; zgornja vključuje toploto, nastalo ob kondenziranju vodne pare v dimnih plinih in prehodu v tekočino, za razliko do spodnje, ki tega ne vključuje.

Povprečna zgornja kalorična vrednost zemeljskega plina v Sloveniji znaša 37.968 kJ/Sm3.

Kemijska sestava energenta

Zemeljski plin je fosilno gorivo, ki je v čisti obliki brez oblike, barve in vonja. Zaradi varnostnih razlogov se zemeljskem plinu pred distribucijo doda poseben vonj (odorant), ki omogoča, da ga zaznamo in izsledimo, če bi izhajal iz plinskega sistema.

Podrobna kemijska analiza:

   - metan ( CH4) 98,2%
   - etan (C2H6) 0,6%
   - drugi ogljikovodiki 0.2%
   - dušik (N2) 0,9%
   - žlahtni plini

Navadno so prisotne v zemeljskem plinu večje količine višjih ogljikovodikov, kot so etan, propan, butan in eten. Pri zgorevanju se sprošča toplota, kot stranska produkta pa nastajata vodna para (H2O) in ogljikov dioksid (CO2). Potrebno je poudariti, da je zemeljski plin v plinovodnem sistemu, ki ga uporabljamo ne vsebuje žveplovih spojin.

Zaloge

Najbolj bogate zaloge zemeljskega plina se nahajajo na Bližnjem vzhodu in v Rusiji, z največjim nahajališčem pa se ponaša država Katar. Strokovnjaki ocenjujejo, da zadoščajo že potrjene zaloge zemeljskega plina ob današnji dinamiki porabe energenta za približno 65 let.

Sloveniji omogočen dostop do glavnih transportnih poti energenta

Slovenija, sicer lastnih zalog zemeljskega plina nima, vendar imamo zagotovljen dostop do vseh za Slovenijo pomembnih transportnih poti plina. Sistem povezovanja domačih dobaviteljev s svetovno znanimi energetskimi družbami, pa zagotavlja zanesljivost zalog plina za nemoteno oskrbo naših odjemalcev zemeljskega plina. Zanesljivost oskrbe z zemeljskim plinom je zagotovljena s strani edinstvenega in razpršenega portfelja skupine ENI, ki ga sestavlja uravnotežena kombinacija lastnih nahajališč, dolgoročnih nabavnih pogodb in trgovanja na plinskih borzah. Energetska družba ENI razpolaga tudi z zelo pomembnimi transportnimi potmi in skladišči v Italiji, Nemčiji, Švici, Avstriji in Belgiji.

Prednosti plina

Zemeljski plin vašemu domu ponuja udobje in hkrati zagotavlja prihranek energije. Vsestranska uporaba in pozitivne lastnosti bodo pripomogle k toplini vašega doma in ohranjanju čistega okolja.

Zanesljiva dobava

Trenutno znane svetovne zaloge zemeljskega plina zadoščajo za okoli 65 let, kar močno presega razpoložljive količine nafte, ob upoštevanju sedanje dinamike porabe energentov. Slovenija ima zagotovljen dostop do vseh za nas pomembnih transportnih poti plina.Sistem povezovanja domačih dobaviteljev s svetovno znanimi energetskimi družbami pa zagotavlja zanesljivost zalog plina za nemoteno oskrbo naših odjemalcev zemeljskega plina. Zelo pomembno je vedeti tudi, da so gospodinjstva uvrščena v tako imenovano skupino zaščitenih odjemalcev, zato za njih zemeljskega plina nikoli ne sme zmanjkati (Uredba o zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom).

Konkurenčna cena

Konkurenčna cena zemeljskega plina se odraža predvsem v energetski učinkovitosti energenta. Za sodobne ogrevalne sisteme na zemeljski plin je značilen izredno visok energetski izkoristek, ki pod določenimi pogoji presega 100%. Vzdrževanje ogrevalnih sistemov pa je cenejše in enostavnejše.

Vsestranska uporabnost

Za zemeljski plin je značilna enostavna in vsestranska uporabnost. V gospodinjstvih se uporablja za ogrevanje, pripravo sanitarne vode ter kuhanje.V industriji ne služi le kot vir energije, temveč tudi kot surovina v kemijski industriji, kot pogonsko gorivo, za ohlajanje ter proizvodnjo električne energije. Uporaba zemeljskega plina se vedno bolj širi in narašča.

Ekološka neoporečnost

Zemeljski plin je gorivo, ki pri izgorevanju povzroča najmanjše emisije dimnih plinov in najmanjše emisije toplogrednih plinov. Ob pravilni nastavitvi plinskih naprav sta edina stranska produkta, ki nastajata v procesu izgorevanja, ogljikov dioksid in voda.

Prihranek prostora

Pri zemeljskem plinu, ne potrebujete prostora za postavitev rezervoarja in stabilne peči. Namesto 8 - 10m2 prostora boste potrebovali za ogrevalni sistem 1m2 prostora ostalo pa boste lahko namenili za druge namene.

Možnost uporabe

Ogrevanje z zemeljskim plinom je okolju prijaznejše in ne povzroča težav z zalogami. Ima tudi odličen izkoristek pridobivanja toplote pri izgorevanju.

Za topel dom

Zemeljski plin je energetsko učinkovit in vsestransko uporaben. Za razliko od uporabe drugih energentov zanj ne potrebujemo skladišča, saj dobava poteka po plinovodnem omrežju in je vedno na voljo v neomejenih količinah. Koriščenje zemeljskega plina, vam omogoča porazdelitev stroškov ogrevanja skozi celo leto, zato vam slednje ne predstavlja enkratne pretirane finančne obremenitve. Nižje letne stroške ogrevanja vam omogoča tudi zelo ekonomični sistemi ogrevanja na zemeljski plin.

Kuhanje

Kuhanje z zemeljskim plinom je predvsem varnejše, saj plinska jeklenka z utekočinjenim naftnim plinom ni potrebna.
Prednosti kuhanja z zemeljskim plinom:
   - takojšnja največja moč grelnika
   - veliko in natančno območje regulacije med najmanjšo in največjo močjo kuhanja
   - čisto zgorevanje, ki ne pušča sledi na posodi (ta ne počrni)

Priprava sanitarne vode

Priprava tople sanitarne vode v povprečnem gospodinjstvu predstavlja približno 10% vseh energijskih potreb. Zato velja tudi pri pripravi in porabi tople vode razmišljati o učinkoviti rabi energije. Priporočljivo je, da se odločimo za energent, ki ga uporabljamo v gospodinjstvu tudi za druge namene na primer centralno ogrevanje, kuhanje ipd.Priprava tople sanitarne vode je lahko centralna za večstanovanjski objekt oziroma posamična v vsakem stanovanju.

Ostala uporaba

Zemeljski plin se uporablja v široki potrošnji gospodinjstev, v komercialne namene, v zadnjem času pa je vse pomembnejši element tudi v industriji.V tehnoloških postopkih zemeljski plin uporabljajo kot vir toplote ali kot surovino v proizvodnji.

V avtomobilski industriji so pričeli vzporedno z reševanjem okoljske problematike z zemeljskim plinom nadomeščati druga, za okolje bolj škodljiva pogonska goriva. Na ta način poskušajo prispevati k zmanjšanju toplogrednih plinov. Avtomobili na zemeljski plin so bolj prijazni do okolja, saj proizvajajo veliko manj škodljivih emisij v primerjavi z dizelskimi in bencinskimi vozili. Zemeljski plin se uveljavlja tudi na področju proizvodnje električne energije in sistemov za hlajenje.