ADRIAPLIN d.o.o., kot operater distribucijskega sistema, z zemeljskim plinom oskrbuje odjemalce v osemnajstih občinah.

Poslovni partnerji ENI Adriaplin

Ajdovščina, Bled, Kamnik, Logatec , Nova Gorica, Šempeter - Vrtojba, Vipava, Zagorje ob Savi

Proinženiring d.o.o.

Kidričeva ulica 9a

5000 Nova Gorica

Tel: 05 33 80 000 

Fax: 05 30 24 493

Dežurni: 041 641 222

Brežice, Krško

Kostak d.d.

Leskovška cesta 2a

8270 Krško

Tel: 07 48 17 225

Fax: 07 48 17 250

Stipič: 031 751 145

Radeče, Laško, Štore, Šentjur, Vojnik

IBJ d.o.o.

Ulica XIV. devizije 14

3000 Celje

 

Tel: 03 42 74 274

Fax: 03 54 42 146

Ošlak: 041 649 260

Ptuj, Rogaška Slatina

Tames d.o.o.

Ormoška 14

2250 Ptuj

 

Tel: 02 77 81 011

Fax: 02 77 52 861

Dežurni: 064 222 000