ADRIAPLIN d.o.o., kot operater distribucijskega sistema, z zemeljskim plinom oskrbuje odjemalce v osemnajstih občinah.

Poslovni partnerji ENI Adriaplin

Ajdovščina, Bled, Kamnik, Logatec , Nova Gorica, Šempeter - Vrtojba, Vipava, Zagorje ob Savi

Proinženiring d.o.o.

Kidričeva ulica 9a

5000 Nova Gorica

Tel: 05 33 80 000 

Fax: 05 30 24 493

Dežurni: 041 641 222

Brežice, Krško

Kostak d.d.

Leskovška cesta 2a

8270 Krško

Tel: 07 48 17 225

Fax: 07 48 17 250

Stipič: 031 751 145

Radeče, Laško, Štore, Šentjur, Vojnik

IBJ d.o.o.

Ulica XIV. devizije 14

3000 Celje

 

Tel: 03 42 74 274

Fax: 03 54 42 146

Ošlak: 041 649 260

Ptuj, Rogaška Slatina

Tames d.o.o.

Ormoška 14

2250 Ptuj

 

Tel: 02 77 81 011

Fax: 02 77 52 861

Dežurni: 064 222 000 

Informacijska pisarna Žalec, Polzela, Prebold, Hrastnik, Zreče

Informacijska pisarna Žalec

Celjska cesta 8b,

3310 Žalec

Tel.:(03) 713 23 20 n.c.

Fax.: (03) 713 23

Daniel Kronovšek

041 36 94 07

daniel.kronovsek@adriaplin.si

Rok Drev

031 320 046

rok.drev@adriaplin.si

Informacijska pisarna Ljutomer

 

Informacijska pisarna Ljutomer

Glavni trg 13

9240 Ljutomer

Tel.: (02) 585 13 10 n.c.

Fax.: (02) 585 13 11

Fabijan Kovačec

031 335 708

fabijan.kovacec@adriaplin.si

Informacijska pisarna Lendava

Informacijska pisarna Lendava

Mlinska 5

9220 Lendava

Tel.: (02) 577 63 70 n.c.

Fax.: (02) 577 63 71

Štefan Kiš

041 648 492

stefan.kis@adriaplin.si

Informacijska pisarna Radenci, Ormož, Središče ob Dravi

Informacijska pisarna Ormož

Hardek 34G

2270 Ormož

Tel.: (02) 741 74 10

Fax.: (02) 741 74 11

Franci Magdič

041 637 729

franc.magdic@adriaplin.si

Informacijska pisarna Murska Sobota

Informacijska pisarna Murska Sobota 

Slomškova ulica 33

9000 Murska Sobota

Tel.: (02) 521 43 60

Fax.: (02) 521 43 61

Miran Rantaša

041 768 729

miran.rantasa@adriaplin.si