ADRIAPLIN d.o.o., kot operater distribucijskega sistema, z zemeljskim plinom oskrbuje odjemalce v devetindvajsetih občinah.

S pomočjo zemljevida pokritosti plinovodnega omrežja zemeljskega plina na slovenskem trgu lahko ugotovite, kakšne so Vaše možnosti, da postanete končni odjemalec zemeljskega plina – energenta prihodnosti.
Preveri, če smo na voljo pri tebi doma
Na žalost v vašem kraju plinsko omrežje še ni na voljo.
Omrežje je na voljo!   Naročite se tukaj!
Izberi občino
Aktualna gradnja na plinovodnem omrežju

Gradimo za vas

Plan gradnje plinovodnega omrežja za 31. in 32. teden 2020 (03.08. - 16.08.):

MURSKA SOBOTA

V obravnavanem tednu se bo izvajala gradnja plinovodnega omrežja na območju SOIC Murska Sobota.

KAMNIK

V obravnavanem tednu se bo izvajala gradnja regulacijske postaje pri Titanu.

NOVA GORICA

V obravnavanem tednu se bo izvajala obnova regulacijske postaje na Cesti 25. junija.

Pokrivamo že 50% Slovenije