Nadgradnja načina določanja končnih količin zemeljskega plina za mesečni obračun.

Sprememba pri določanju končnih količin za obračun zemeljskega plina za ne dnevno merjene odjemalce.

Spoštovani uporabnik zemeljskega plina.
S 1. 10. 2018 se bo na območju celotne Slovenije vzpostavili nov način obračunavanja dobave zemeljskega plina na podlagi Metodologije za prognoziranje ne dnevno merjenih prevzemov uporabnikov omrežja zemeljskega plina. Metodologija je določena na podlagi določil Uredbe Komisije (EU) št. 312/2014, z dne 26. 3. 2014.

Metodologija nam narekuje, da mora imeti vsak odjemalec obračunano porabo zemeljskega plina za celotni mesec. V primeru, da števčno stanje pridobimo na 25. dan v mesecu, je operater distribucijskega omrežja (ODS) dolžan preračunati ocenjeno vrednost od dneva pridobljenega odčitka do zadnjega dne v mesecu. Stanje, ki ga je odjemalec sporočil se bo upoštevalo v celoti samo če bo sporočeno na zadnji dan v mesecu. 

Več o novosti, ki jo določa Agencija za energijo, si lahko preberete na spletni strani družbe Plinovodi d.o.o. (Dodatne informacije o metodologiji za prognoziranje), ki je operater prenosnega sistema zemeljskega plina. 

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na brezplačni telefonski številki 080 33 00 vsak delovnik med 8.00h in 16.30h ali na elektronskem naslovu info@adriaplin.si