Sprememba načina določanja končnih količin zemeljskega plina za mesečni obračun.

Metodologija ocenjene porabe zemeljskega plina

S 1. 10. 2018 se je na območju celotne Slovenije vzpostavili nov način obračunavanja dobave zemeljskega plina na podlagi Metodologije ocenjene porabe. Metodologija je določena na podlagi določil Uredbe Komisije (EU) št. 312/2014, z dne 26. 3. 2014. Več o novosti, ki jo določa Agencija za energijo, si lahko preberete na spletni strani družbe Plinovodi d.o.o. (Pripravljavec prognoz), ki je operater prenosnega sistema zemeljskega plina. 
Odjemna mesta se mesečno ne bodo več popisovala (izvedel se bo samo še enkraten letni popis konec koledarskega leta).

Da bi bile spremembe za vas minimalne, vam priporočamo, da nam stanje plinomera na zadnji dan v mesecu v prihodnje sporočate sami. S popisom si zagotovite točen obračun po dejanski porabi.

Stanje nam lahko sporočite preko:

  • spletne platforme Moj Adriaplin (uporabniški račun in mobilna aplikacija),
  • SMS sporočila na telefonsko številko 041 33 00 00 s ključno besedo STANJE in pripisom številke odjemnega mesta ter stanja plinomera brez decimalk (med podatki naredite presledek). PRIMER: STANJE 12345678 5214,
  • brezplačne telefonske številke 080 33 00 od 8:00 do 16:30.

Odgovori na najpogostejša vprašanja odjemalcev

Čemu koristjo spremembe?
Z uporabo nove metodologije, bo določanje količin za obračun zemeljskega plina poenoteno za celotno Slovenijo. Na podlagi poenotenja bo trg veliko lažje deloval. Cilj metodologije je približati ocenjeno porabo zemeljskega plina dejanski porabi.

Kdo so ne dnevno merjeni odjemalci?
Ne dnevno merjeni odjemalci zemeljskega plina so tisti odjemalci, katerih odjemna mesta so brez dograjene merilne opreme za beleženje količin odjema na urni in dnevni ravni.

Kaj spremembe pomenijo zame, če redno sporočam števčna stanja?
V kolikor sporočate števčna stanja, se bo za določanje mesečne porabe enako kot doslej upošteval vsak pravilni odčitek, ki ga boste v popisnem obdobju sporočili operaterju distribucijskega sistema ali dobavitelju. Če stanje ne bo sporočeno na zadnjega v mesecu, se bo odčitku dodalo ocenjene količine za dneve do konca meseca. Če sodite v tisto skupino odjemalcev, ki redno javljajo števčno stanje natančno na zadnji dan v mesecu, bo vaša mesečna količina zemeljskega plina še naprej enaka razliki sporočenih števčnih stanj.

Zakaj je pomembno, da javim stanje plinomera?
Vsako odjemno mesto bo popisano samo enkrat letno, ob koncu koledarskega leta. Med letom bodo količine za obračun zemeljskega plina na posameznem odjemnem mestu določene na podlagi metodologije, te pa bodo določene na podlagi podatkov, ki so na voljo (predvidena letna poraba, namen
uporabe zemeljskega plina, skupna poraba vseh odjemnih mest na območju odjemnega mesta ipd.). Če podatki ne bodo skladni z realno porabo, bo ob koncu leta lahko prišlo do velikih poračunov, kar pa si kot operater distribucijskega omrežja ne želimo.

Zakaj se števčna stanja ne odčitavajo vsak dan?
Trenutno tehnologija že omogoča elektronsko merjenje porabe zemeljskega plina na dnevnem nivoju, vendar žal trenutne rešitve niso ekonomsko upravičljive.

Zakaj potem na računu postavka »Znesek za meritve« če popisovalec ne bo več popisoval?
Postavka na računu »Znesek za meritve« ne predstavlja stroška mesečnega popisa stanja plinomera na odjemnem mestu. Postavka nadomešča stroške vzdrževanja in zakonsko določene zamenjave plinomera na zakonsko določeno časovno obdobje ter 1-kratno odčitavanje plinomera na odjemnem mestu. Postavka je določena na podlagi 23. in 24. člena Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina.

Ali me boste obveščali o začetku popisnega obdobja?
Kot odjemalec zemeljskega plina imate možnost koriščenja dodatne storitve »E – obveščanje o popisnem obdobju«. Prijavo enostavno uredite preko spletne platforme Moj Adriaplin, na izbran elektronski naslov pa vam bomo od prijave dalje mesečno pošiljali opomnike o pričetku popisnega obdobja.