ADRIAPLIN d.o.o., kot operater distribucijskega sistema, z zemeljskim plinom oskrbuje odjemalce v osemnajstih občinah.

Cenik dostopa do omrežja

Na podlagi Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14) in Akta o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 86/18) končna cena zemeljskega plina vključuje tudi ceno za uporabo omrežij (omrežnina in dodatek k omrežnini). V obsegu pogodbenega dostopa do distribucijskega omrežja operater distribucijskega sistema uporabniku omrežja zaračuna omrežnino.

  • Znesek za distribucijo (01.01.2020 - 31.12.2020)
    Tarifne postavke so določene v Aktu o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter-Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Mestne občine Ptuj, Občine Vojnik, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore, Občine Šentjur, Občine Gorje, Občine Hrastnik brez Podkraja, Občine Lendava, Občine Ljutomer, Mestne občine Murska Sobota, Občine Ormož, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Radenci, Občine Središče ob Dravi, Občine Zreče in Občine Žalec (Uradni list 86/2018)
  • Znesek za meritve (01.01.2020 - 31.12.2020)
    Tarifne postavke so določene v Aktu o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter-Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Mestne občine Ptuj, Občine Vojnik, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore, Občine Šentjur, Občine Gorje, Občine Hrastnik brez Podkraja, Občine Lendava, Občine Ljutomer, Mestne občine Murska Sobota, Občine Ormož, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Radenci, Občine Središče ob Dravi, Občine Zreče in Občine Žalec (Uradni list 86/2018)
  • Faktor z (glede na občino)

Cenik PEU

V skladu z 11. členom Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/2014), operater distribucijskega sistema končnemu odjemalcu zaračunava prispevek za energetsko učinkovitost (PEU).

Cenik PEU brez DDV
0,00080
Cenik PEU z DDV
0,00098

Cenik storitev ADRIAPLIN

  • Cenik storitev Adriaplin ODS (01.01.2020 - 31.12.2020)
    Tarifne postavke veljajo za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter-Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Mestne občine Ptuj, Občine Vojnik, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore, Občine Šentjur, Občine Gorje, Občine Hrastnik brez Podkraja, Občine Lendava, Občine Ljutomer, Mestne občine Murska Sobota, Občine Ormož, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Radenci, Občine Središče ob Dravi, Občine Zreče in Občine Žalec (soglasje Agencije za energijo št. 211-39/2018-24/464 z dne 17. 12. 2018).