ADRIAPLIN d.o.o., kot operater distribucijskega sistema, z zemeljskim plinom oskrbuje odjemalce v osemnajstih občinah.

Cenik dostopa do omrežja

Na podlagi Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14) in Akta o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 98/15) končna cena zemeljskega plina vključuje tudi ceno za uporabo omrežij (omrežnina in dodatek k omrežnini). V obsegu pogodbenega dostopa do distribucijskega omrežja operater distribucijskega sistema uporabniku omrežja zaračuna omrežnino.

 • Znesek za distribucijo_2018
  Tarifne postavke so določene v Aktu o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore in Občine Šentjur (Ur. List 98/15)
 • Znesek za distribucijo 2018
  Tarifne postavke so določene v Aktu o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Hrastnik, Občine Lendava, Občine Ljutomer, Občine Ormož, Mestne občine Murska Sobota, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Radenci, Občine Središče ob Dravi, Občine Zreče in Občine Žalec (Uradni list RS št.105/15).
 • Znesek za meritve 2018
  Tarifne postavke so določene v Aktu o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore in Občine Šentjur (Ur. List 28/15) ter (Ur. List 85/16).
 • Znesek za meritve 2018
  Tarifne postavke so določene v Aktu o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Hrastnik, Občine Lendava, Občine Ljutomer, Občine Ormož, Mestne občine Murska Sobota, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Radenci, Občine Središče ob Dravi, Občine Zreče in Občine Žalec (Uradni list RS št.105/15).
 • Faktor z (glede na občino)

Cenik PEU

V skladu z 11. členom Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/2014), operater distribucijskega sistema končnemu odjemalcu zaračunava prispevek za energetsko učinkovitost (PEU).

Cenik PEU brez DDV
0,00080
Cenik PEU z DDV
0,00098

Cenik storitev ADRIAPLIN

 • Cenik storitev ODS_2018
  Tarifne postavke so določene v Aktu o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore in Občine Šentjur (Ur. List 28/15) ter (Ur. List 85/16).
 • Cenik storitev ODS 2018
  Tarifne postavke so določene v Aktu o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Hrastnik, Občine Lendava, Občine Ljutomer, Občine Ormož, Mestne občine Murska Sobota, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Radenci, Občine Središče ob Dravi, Občine Zreče in Občine Žalec (Uradni list RS št.105/15).