Vizitka podjetja

Naziv podjetja: ADRIAPLIN d.o.o.

Sedež podjetja: Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana

Direktor: Andrea Quarta


Matična številka: 5865379

Davčna številka: 55956149

ID številka za DDV: SI55956149

Transakcijski račun: 2900 0000 1938 014 (UNICREDIT BANK)

Osnovni kapital: 12.956.935 €

Vložna številka: 1/25697/00


Telefon: 01 33 00 100

(vsak delovni dan od 8:00 do 16:00)

Brezplačna telefonska številka: 080 33 00 (center za pomoč odjemalcem)

(vsak delovni dan od 8:00 do 16:30)

Intervencijska številka: 080 12 17 (v primeru okvare na plinovodnem omrežju ADRIAPLIN)

(24/7)

Fax: 01 432 10 93

Elektronska pošta: info@adriaplin.si

Elektronski naslov: www.adriaplin.si