Družbena odgovornost

Družbeno odgovorno ravnanje je sestavni del našega poslovanja, saj posredno odseva naš odnos do okolja, vpliva na razmere v ožjem in širšem prostoru, kjer ustvarjamo ter pušča sledi v sedanjosti in prihodnosti našega bivanja.

Družbeno odgovorno ravnanje zaznamujejo predvsem tiste naše aktivnosti in projekti, skozi katere soodgovorno pripomoremo k razvijanju odgovornosti do narave.

Politika HSE (zdravje, varstvo, okolje)

Pri poslovanju je naš glavni cilj zagotavljanje trajnostnega razvoja skupnosti v katerih poslujemo ter varnost in zaščita zdravja zaposlenih.

Spoznajte našo politiko poslovanja.

Očistimo Slovenijo

Kot družbeno odgovorno podjetje spoštujemo dobre poslovne običaje in podpiramo projekte, ki pripomorejo k ohranjanju naravnega okolja v katerem živimo in ustvarjamo.

Ohranimo slovensko čebelo

V podjetju se zavedamo resnosti in pomembnosti ohranitve slovenske kranjske čebele, zato smo se odločili podpreti delo mladih slovenskih čebelarjev. Prvi učni čebelnjak smo otvorili maja 2011 na osnovni šoli Šentrupert nad Laškim.

Darujemo in rešujemo, zavest za sočloveka

Z darovanjem krvi svojo solidarnost in pripravljenost pomagati ljudem, ki pomoč potrebujejo. Tudi sodelavci podjetja ADRIAPLIN darujemo.