Certifikati ADRIAPLIN d.o.o.

Certifikat ISO 14001

Gradnja in vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina, distribucija zemeljskega plina ter dobava energije

Certifikat OHSAS 18001

Gradnja in vzdrževanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina, distribucija zemeljskega plina ter dobava energije